Soru:

10. Türklerin ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak gerçekleştirdiği büyük kitlesel göç hareketine Kavimler Göçü denir. Bu g

10. Türklerin ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak
gerçekleştirdiği büyük kitlesel göç hareketine Kavimler
Göçü denir. Bu göçün meydana gelmesinde birden
fazla neden etkili olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu göçün
doğal nedenlerinden biridir?
A) Hayvanlara otlak bulma ihtiyacı
B) Yeni yerler fethetme arzusu
C) Türk boyları arasındaki mücadele
D) İnsanların bağımsız yaşama isteği
E) Kuraklık nedeniyle toprağın verimsizleşmesi
MIRA YAYINLARI
MUBA
YAYINLARI

10. Türklerin ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak gerçekleştirdiği büyük kitlesel göç hareketine Kavimler Göçü denir. Bu göçün meydana gelmesinde birden fazla neden etkili olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu göçün doğal nedenlerinden biridir? A) Hayvanlara otlak bulma ihtiyacı B) Yeni yerler fethetme arzusu C) Türk boyları arasındaki mücadele D) İnsanların bağımsız yaşama isteği E) Kuraklık nedeniyle toprağın verimsizleşmesi MIRA YAYINLARI MUBA YAYINLARI