Soru:

10. Yağış ve eğimin fazla olduğu yörelerde, toprağın üst kısmıyla birlikte alttaki ana kayanın da killi top- rak üzerinden kayarak eğim yönünde hızla aşağı- in ya göçmesine heyelan denir. Heyelan oluş

10. Yağış ve eğimin fazla olduğu yörelerde, toprağın
üst kısmıyla birlikte alttaki ana kayanın da killi top-
rak üzerinden kayarak eğim yönünde hızla aşağı-
in
ya göçmesine heyelan denir.
Heyelan oluşumunu önleme yolları arasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine
göre daha azdır?
A) Drenaj kanalları açılması
B) Ağaçlandırma yapılması
C) istinat duvarları yapılması
D) Toprağa derinlere inen kazıklar çakılması
E) Yamaç dengesini bozacak faaliyetler yapılma-
masi

10. Yağış ve eğimin fazla olduğu yörelerde, toprağın üst kısmıyla birlikte alttaki ana kayanın da killi top- rak üzerinden kayarak eğim yönünde hızla aşağı- in ya göçmesine heyelan denir. Heyelan oluşumunu önleme yolları arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A) Drenaj kanalları açılması B) Ağaçlandırma yapılması C) istinat duvarları yapılması D) Toprağa derinlere inen kazıklar çakılması E) Yamaç dengesini bozacak faaliyetler yapılma- masi