Soru:

11. 9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşeri ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda

11.
9.
Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşeri ve
ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama-
cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste-
rilebilir?
A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt-
lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması
B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro-
pojen bozkır bölgesine dönüşmesi
C) Guru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması
El Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme-
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

11. 9. Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin niteliği beşeri ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama- cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir? A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt- lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro- pojen bozkır bölgesine dönüşmesi C) Guru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yağış azlığına bağlı olarak kuruması El Madenciliğe bağlı gelişen bölgelerin, rezervlerin tükenme- sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi