Soru:

11. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün 2010 - 2016 yılları arasındaki başlıca üretim alanları gösterilmiş- tir. KARADENİZ GÜR

11. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün 2010 - 2016
yılları arasındaki başlıca üretim alanları gösterilmiş-
tir.
KARADENİZ
GÜRCİSTAN
BULGARİS.
ERMENIS
IRAK
SURİYE
Üretim (ton)
1.000.000 + ...
750.001-1.000.000
500.001-750.000
AKDENİZ
250.001-500.000
100.001-250.000
50.001-10 00
KKTC
Yalnızca haritada verilen bilgilere göre, bu ürün
ile ilgili olarak;
1. İç kesimlerdeki üretim daha azdır.
II. Su isteği fazladır.
III. Kış soğuklarına dayanıklıdır.
IV. Hasat için iş gücü gerekliliği fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III
D) Il ve IV E) III ve IV

11. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün 2010 - 2016 yılları arasındaki başlıca üretim alanları gösterilmiş- tir. KARADENİZ GÜRCİSTAN BULGARİS. ERMENIS IRAK SURİYE Üretim (ton) 1.000.000 + ... 750.001-1.000.000 500.001-750.000 AKDENİZ 250.001-500.000 100.001-250.000 50.001-10 00 KKTC Yalnızca haritada verilen bilgilere göre, bu ürün ile ilgili olarak; 1. İç kesimlerdeki üretim daha azdır. II. Su isteği fazladır. III. Kış soğuklarına dayanıklıdır. IV. Hasat için iş gücü gerekliliği fazladır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Il ve IV E) III ve IV