Soru:

11. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Gelir düzeyini

11. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka
ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Gelir
düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma için
ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, savaşlar vb.
faktörler bu göç türünün artmasına neden olmaktadır.
En çok beyin göçü veren ülkelere aşağıdakilerden hangisi
örnek olarak gösterilemez?
A) Hindistan
B) Pakistan
C) Çin
D) Filipinler
E) Avustralya

11. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma için ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, savaşlar vb. faktörler bu göç türünün artmasına neden olmaktadır. En çok beyin göçü veren ülkelere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? A) Hindistan B) Pakistan C) Çin D) Filipinler E) Avustralya