Soru:

11. Türkiye'de istikrarlı bir biçimde kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli politikalar geç- mişten günümüze kadar yürütülmüştür.

11.
Türkiye'de istikrarlı bir biçimde kalkınmayı
sağlamak amacıyla çeşitli politikalar geç-
mişten günümüze kadar yürütülmüştür.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan
hangisi karşısında gösterilen dönemde
yapılmamıştır?
A) Ekonomide dışa açılma sürecinin baş-
laması → 1983'ten itibaren
B) Kara yolları, liman, sulama enerji pro-
jelerinin hayata geçirilmesi 1950-
1960 dönemi
C) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ku-
rulması 1923-1932 dönemi
D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu'nun
çıkarılması — 1932-1950 dönemi
E) Devletçilik politikasının uygulanması
1923-1932 dönemi

11. Türkiye'de istikrarlı bir biçimde kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli politikalar geç- mişten günümüze kadar yürütülmüştür. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi karşısında gösterilen dönemde yapılmamıştır? A) Ekonomide dışa açılma sürecinin baş- laması → 1983'ten itibaren B) Kara yolları, liman, sulama enerji pro- jelerinin hayata geçirilmesi 1950- 1960 dönemi C) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ku- rulması 1923-1932 dönemi D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu'nun çıkarılması — 1932-1950 dönemi E) Devletçilik politikasının uygulanması 1923-1932 dönemi