Soru:

11. Türkiye'de özellikle kırsal kesimden işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun ne

11. Türkiye'de özellikle kırsal kesimden işçi göçünün
zaman içinde hızla arttığı görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden
biri değildir?
A) Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi
B) Kırsal alanda makineleşmenin artması
C) Gelir dağılımında bozuklukların olması
Yeraltı zenginliklerinin yetersiz olması
E) Kırsal kesimdeki gelirin düşük olması

11. Türkiye'de özellikle kırsal kesimden işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi B) Kırsal alanda makineleşmenin artması C) Gelir dağılımında bozuklukların olması Yeraltı zenginliklerinin yetersiz olması E) Kırsal kesimdeki gelirin düşük olması