Soru:

12. 10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir. B S A

12.
10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden
olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir.
B
S
A
A
M
IV
III
L
II
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös-
terilen ülkelerden hangisi gerçekleşecek aynı şiddette-
ki bir afetten daha az etkilenir?
A)
E) V
B) ||
C) III
D) IV
3

12. 10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir. B S A A M IV III L II Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös- terilen ülkelerden hangisi gerçekleşecek aynı şiddette- ki bir afetten daha az etkilenir? A) E) V B) || C) III D) IV 3