Soru:

12 6. Ankara Savaşı, Anadolu'da Türkmen beylikleri arasında unutulmaya yüz tutmuş olan aşiret geleneklerini yeniden canlandırmış

12
6. Ankara Savaşı, Anadolu'da Türkmen beylikleri arasında
unutulmaya yüz tutmuş olan aşiret geleneklerini
yeniden canlandırmıştır.
Bu durumun II. Murat Dönemi'nde,
bastırılan madenî paralara Kayı boyu damgalarının
vurulması,
Dşehzadelere "Oğuz", "Korkut" gibi isimler
verilmesi,
2 Osmanlı soyunun ilk defa Kayı Han nesline
dayandırılması için çalışmalar yapılması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II

12 6. Ankara Savaşı, Anadolu'da Türkmen beylikleri arasında unutulmaya yüz tutmuş olan aşiret geleneklerini yeniden canlandırmıştır. Bu durumun II. Murat Dönemi'nde, bastırılan madenî paralara Kayı boyu damgalarının vurulması, Dşehzadelere "Oğuz", "Korkut" gibi isimler verilmesi, 2 Osmanlı soyunun ilk defa Kayı Han nesline dayandırılması için çalışmalar yapılması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II