Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tarih Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
3) Yunan Medeniyeti'nin
ortaya çıktığı coğrafyanın, dar
bir sahil şeridi olup dağlık bir
yapısı vardır.
Bu durumun;
Kolonizasyon faaliyetlerine
yönelmesine,
ll. Merkezî devletler
kurulamamasına,
III. Çok tanrılı dinî inanca sahip
olunmasına
gelişmelerinden hangilerine
zemin hazırladığı söylenebilir?
Yalnız I
I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Covan: C
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
3) Yunan Medeniyeti'nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır. Bu durumun; Kolonizasyon faaliyetlerine yönelmesine, ll. Merkezî devletler kurulamamasına, III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? Yalnız I I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III Covan: C
5.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok
çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele-
ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan-
tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri
Ocağı'nın neden oldukları yer alır.
Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama-
nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış
olamaz?
A) Orhan Bey
B) I. Murat
C) Çelebi Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Kanuni Sultan Süleyman
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
5. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele- ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan- tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri Ocağı'nın neden oldukları yer alır. Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama- nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış olamaz? A) Orhan Bey B) I. Murat C) Çelebi Mehmet D) Fatih Sultan Mehmet E) Kanuni Sultan Süleyman
ürecinde Savaşçılar ve Askerler
10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5
yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması,
Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer-
çevesinde işlemekteydi.
Buna göre devşirme sistemiyle ilgili,
1. Sistematik şekilde uygulanmıştır.
II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur.
III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
ürecinde Savaşçılar ve Askerler 10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5 yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması, Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer- çevesinde işlemekteydi. Buna göre devşirme sistemiyle ilgili, 1. Sistematik şekilde uygulanmıştır. II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur. III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve II
1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar-
da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine
milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle-
mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş
olmaktır."
Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının,
I. milletin ilerlemesini amaçlama,
II. akıl ve bilimi esas kabul etme,
III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma
özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III A
4.
Tarih
Atatürk İlkeleri
1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar- da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle- mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır." Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının, I. milletin ilerlemesini amaçlama, II. akıl ve bilimi esas kabul etme, III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III A 4.
1.
SORU BANKASI
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
TARIH
Orhan Bey Dönemi'nde Karesioğulları'nın Osmanlı
Devleti'ne bağlanmasıyla,
I. Türk birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır.
II. Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır.
III. Karesi komutanları Osmanlı himayesine girmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
1. SORU BANKASI Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler TARIH Orhan Bey Dönemi'nde Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla, I. Türk birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır. II. Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır. III. Karesi komutanları Osmanlı himayesine girmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
3.
Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinin sınırların genişlemesi sonucu ortaya çıktığı savu-
nulamaz?
A) Asker sayısının çoğaltılması
B) Divan üyelerinin sayısının artırılması
C) Eyalet sayısının artması
D) Bakır paranın bastırılması
E) İmparatorluk hâline gelinmesi
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
3. Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinin sınırların genişlemesi sonucu ortaya çıktığı savu- nulamaz? A) Asker sayısının çoğaltılması B) Divan üyelerinin sayısının artırılması C) Eyalet sayısının artması D) Bakır paranın bastırılması E) İmparatorluk hâline gelinmesi
1-A
9.
E) I, II ve Ill
Balkanlarda uygulanan Devşirme Kanunu'nun özellik-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ailenin tek erkek çocuğunun devşirilememesi
B) Ailede yüz kızartıcı suç işleyen varsa o çocuğun dev-
şirilememesi
2-C
C) Hristiyan ailelerin çocuklarının devşirilememesi
D) Devşirileceklerin yaşlarının 8 ila 20 arasında olması
E) Sağlık açısından devşirilecek kişinin kusursuz olması
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
1-A 9. E) I, II ve Ill Balkanlarda uygulanan Devşirme Kanunu'nun özellik- leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ailenin tek erkek çocuğunun devşirilememesi B) Ailede yüz kızartıcı suç işleyen varsa o çocuğun dev- şirilememesi 2-C C) Hristiyan ailelerin çocuklarının devşirilememesi D) Devşirileceklerin yaşlarının 8 ila 20 arasında olması E) Sağlık açısından devşirilecek kişinin kusursuz olması
Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu, dirlik sistemi içinde ye-
tişen ve sadece Türklerden oluşan askerî bir birliktir.
Yalnızca bu bilgiyle,
1. Osmanlı ordusu tamamen Türklerden oluşmuştur.
II. Timar sisteminde işletme hakkı babadan oğula geç-
miştir.
III. Eyalet ordusunda etnik farklılıklar yoktur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
2.
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu, dirlik sistemi içinde ye- tişen ve sadece Türklerden oluşan askerî bir birliktir. Yalnızca bu bilgiyle, 1. Osmanlı ordusu tamamen Türklerden oluşmuştur. II. Timar sisteminde işletme hakkı babadan oğula geç- miştir. III. Eyalet ordusunda etnik farklılıklar yoktur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III 2. A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III C) I ve II
B
AYT
29. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerinin neler oldy-
ğunu soran Tarih öğretmeni Sevilay, aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin açıklamasını doğru kabul etmeyecektir?
A) Nuray: Karahıtaylarla yapılan Katvan Savaşı'nın etkileri
B) Kamil: Haşhaşiler olarak bilinen Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
Like
Esra : Sultan Melik Şah sonrası hanedan üyeleri arasındaki
iktidar mücadeleleri
D) Oğuzhan : Konar göçer Türkmenlerin ağır vergi ve baskılarla
küstürülmeleri
rem: Haçlı saldırılarının etkileri
Tarih
Büyük Selçuklu Devleti
B AYT 29. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerinin neler oldy- ğunu soran Tarih öğretmeni Sevilay, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin açıklamasını doğru kabul etmeyecektir? A) Nuray: Karahıtaylarla yapılan Katvan Savaşı'nın etkileri B) Kamil: Haşhaşiler olarak bilinen Batınilerin yıkıcı faaliyetleri Like Esra : Sultan Melik Şah sonrası hanedan üyeleri arasındaki iktidar mücadeleleri D) Oğuzhan : Konar göçer Türkmenlerin ağır vergi ve baskılarla küstürülmeleri rem: Haçlı saldırılarının etkileri
almaz?
esi
ğun dev-
D
lik-
8-E
12. Timar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle
birlikte sefere katılırdı. Seferlere katılmayan sipahilerin dir-
likleri ellerinden alınır, idam da dahil çeşitli cezalara çarp-
tırılmaları söz konusu olabilirdi. Seferler sırasında sipahile-
rin onda biri geriye bırakılırdı.
ve III
A) Bulunduğu bölgeyi korumayı
B) Asayişi sağlamayı
C) Günlük işleri sürdürmeyi
D) Üretimin devamlılığını sağlamayı
E) Düşmanın yanıltılmaya çalışıldığı
9-C
Buna göre seferler sırasında sipahilerin bir kısmının ge-
riye bırakılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaç-
landığı söylenemez?
10-B
E) I, II ve III
C) Yar
Tarih
Osmanlı Padişahları
almaz? esi ğun dev- D lik- 8-E 12. Timar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle birlikte sefere katılırdı. Seferlere katılmayan sipahilerin dir- likleri ellerinden alınır, idam da dahil çeşitli cezalara çarp- tırılmaları söz konusu olabilirdi. Seferler sırasında sipahile- rin onda biri geriye bırakılırdı. ve III A) Bulunduğu bölgeyi korumayı B) Asayişi sağlamayı C) Günlük işleri sürdürmeyi D) Üretimin devamlılığını sağlamayı E) Düşmanın yanıltılmaya çalışıldığı 9-C Buna göre seferler sırasında sipahilerin bir kısmının ge- riye bırakılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaç- landığı söylenemez? 10-B E) I, II ve III C) Yar
1. Osman Gazi, Türk töresindeki "Fetheden fethettiği yerin
sahibidir." anlayışına bağlı kalarak, elde edilen yerleri
kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak
vermiştir.
Bu uygulamanın;
I. yeni yerlerin fethini teşvik etme,
II. merkeziyetçi bir yönetim sistemi kurma,
askerliği vatan hizmeti hâline getirme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Padişahları
1. Osman Gazi, Türk töresindeki "Fetheden fethettiği yerin sahibidir." anlayışına bağlı kalarak, elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermiştir. Bu uygulamanın; I. yeni yerlerin fethini teşvik etme, II. merkeziyetçi bir yönetim sistemi kurma, askerliği vatan hizmeti hâline getirme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
3.
Osman Bey Dönemi'ne ait;
1. gaza ve cihat anlayışının uygulanması,
II. askerî birliklerin gönüllülerden oluşturulması
III. savaş ganimetlerinden faydalanılmak istenmesi
uygulamalarından hangilerinin beyliğe katılımı olumlu
yönde etkileyeceği savunulabilir?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
3. Osman Bey Dönemi'ne ait; 1. gaza ve cihat anlayışının uygulanması, II. askerî birliklerin gönüllülerden oluşturulması III. savaş ganimetlerinden faydalanılmak istenmesi uygulamalarından hangilerinin beyliğe katılımı olumlu yönde etkileyeceği savunulabilir? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra İslamiyet'in yeni ya-
yıldığı bölgelere peygamberlik iddiasında bulunanlar ve
dinden çıkmalar görülmüştür.
Bu durumun nedeni;
Mevali politikasının güdülmesi,
II. İslamiyet'in tam öğrenilmemesi,
III. Halifeliğin saltanata dönüşmesi
durumlarından hangileri ile açıklanamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
www.doktrinkitap.com
E) II ve III
C) I ve II
56
Doktrin Yayınları
S
A)
4.
44
45
46
A
Ca
B
BG
le
A
B)
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra İslamiyet'in yeni ya- yıldığı bölgelere peygamberlik iddiasında bulunanlar ve dinden çıkmalar görülmüştür. Bu durumun nedeni; Mevali politikasının güdülmesi, II. İslamiyet'in tam öğrenilmemesi, III. Halifeliğin saltanata dönüşmesi durumlarından hangileri ile açıklanamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III www.doktrinkitap.com E) II ve III C) I ve II 56 Doktrin Yayınları S A) 4. 44 45 46 A Ca B BG le A B)
2. İran merkez olmak üzere kurulan Sasaniler, İran baş-
ta olmak üzere Mezopotamya ve Kafkaslara egemen
oldular. Kendilerinden önceki Perslerin devlet gelene-
ğinden büyük ölçüde etkilendiler. Saltanat sistemine
göre başa geçen Sasani kralları Tanrı Ahuramazda'nın
yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildi.
Bu bilgiye göre Sasani İmparatorluğu ile ilgili,
1. Pers kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamıştık
II. Krallar Tanrı-kral olarak görülmüştür.
III. Teokratik bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
eis
Yayınlanı
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
2. İran merkez olmak üzere kurulan Sasaniler, İran baş- ta olmak üzere Mezopotamya ve Kafkaslara egemen oldular. Kendilerinden önceki Perslerin devlet gelene- ğinden büyük ölçüde etkilendiler. Saltanat sistemine göre başa geçen Sasani kralları Tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildi. Bu bilgiye göre Sasani İmparatorluğu ile ilgili, 1. Pers kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamıştık II. Krallar Tanrı-kral olarak görülmüştür. III. Teokratik bir yönetim anlayışı benimsemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III D) II ve III B) ve II E) I, II ve III C) I ve III eis Yayınlanı
6.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde Bizanslılarla Koyun-
hisar ve Maltepe (Palekanon) savaşlarını yaparak Marmara
Denizi'nin güneyinde ve doğusunda ilerleme sağlamıştır.
Bu savaşların aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya
çıkardığı savunulamaz?
A) Bizanslıların Anadolu yönündeki direnişinin kırılması
B) Kocaeli Yarımadası'nın fethinin tamamlanması
C) Bilecik, Mudanya ve İnegöl'ün fethedilmesi
D) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması
E) Bizans kuvvetlerine üstünlük sağlanması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
6. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde Bizanslılarla Koyun- hisar ve Maltepe (Palekanon) savaşlarını yaparak Marmara Denizi'nin güneyinde ve doğusunda ilerleme sağlamıştır. Bu savaşların aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı savunulamaz? A) Bizanslıların Anadolu yönündeki direnişinin kırılması B) Kocaeli Yarımadası'nın fethinin tamamlanması C) Bilecik, Mudanya ve İnegöl'ün fethedilmesi D) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması E) Bizans kuvvetlerine üstünlük sağlanması
dil-
"T)
A
YAYINLARI.
43..
3.
E) I, II ve III
(2016-YGS)
Q
Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı
Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk
yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Mec-
lisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetle-
rin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür.
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden
hangisine yaptığı söylenebilir?
(2014-YGS)
A
YUNUAR
Tarih
II. Mahmut Dönemi
dil- "T) A YAYINLARI. 43.. 3. E) I, II ve III (2016-YGS) Q Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Mec- lisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetle- rin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür. A) Tanzimat Dönemi B) II. Mahmut Devri C) Lale Devri D) I. Meşrutiyet E) II. Meşrutiyet Enes'in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir? (2014-YGS) A YUNUAR