Soru:

12. Aşağıdaki haritada dört farklı yer koyu renkle numaralandi- rılarak gösterilmiştir. YAYINLARI LIMIT IV III B II Don olayları

12. Aşağıdaki haritada dört farklı yer koyu renkle numaralandi-
rılarak gösterilmiştir.
YAYINLARI
LIMIT
IV
III
B
II
Don olayları az görülen ve yazları yağışlı geçen yerler-
de yetişen bir bitki bu haritada numaralarla gösterilen
alanların hangilerinde yetiştirilebilir?
C) II ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

12. Aşağıdaki haritada dört farklı yer koyu renkle numaralandi- rılarak gösterilmiştir. YAYINLARI LIMIT IV III B II Don olayları az görülen ve yazları yağışlı geçen yerler- de yetişen bir bitki bu haritada numaralarla gösterilen alanların hangilerinde yetiştirilebilir? C) II ve III A) I ve II B) I ve III D) II ve IV E) III ve IV