Soru:

12. Aşağıdan yukanya doğru numaralanmış ve her katta bir daire bulunan 7 katli apartmanda oturan "doktor, memur, polis, avukat,

12. Aşağıdan yukanya doğru numaralanmış ve her katta bir daire bulunan 7 katli apartmanda oturan "doktor, memur,
polis, avukat, öğretmen, mühendis ve hemşirenin oturduklan katlarla ilgili bilinenler şunlardır:
• Mühendis, polisin bir üst katında oturmaktadır.
Ikinci katta doktor, son katta öğretmen oturmaktadır.
• Memurun bir alt ve bir üst katında sağlkçılar oturmaktadır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hemşirenin üst kalinda polis oturmaktadır.
B) Memur apartmanın üçüncü katında oturmaktadir.
C] Apartmanın birinci katında oturan kişi avukattur.
D) Hemşire mühendisin hemen altındaki katta oturmaktadır.

12. Aşağıdan yukanya doğru numaralanmış ve her katta bir daire bulunan 7 katli apartmanda oturan "doktor, memur, polis, avukat, öğretmen, mühendis ve hemşirenin oturduklan katlarla ilgili bilinenler şunlardır: • Mühendis, polisin bir üst katında oturmaktadır. Ikinci katta doktor, son katta öğretmen oturmaktadır. • Memurun bir alt ve bir üst katında sağlkçılar oturmaktadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hemşirenin üst kalinda polis oturmaktadır. B) Memur apartmanın üçüncü katında oturmaktadir. C] Apartmanın birinci katında oturan kişi avukattur. D) Hemşire mühendisin hemen altındaki katta oturmaktadır.