Soru:

12. COĞRAFYA SINAV SORULARI B GRUBU 6. Bir madenin kullanım alanının yaygınlaşması, bu madenin; 1. üretim miktarı, II. tüketim m

12. COĞRAFYA SINAV SORULARI
B GRUBU
6. Bir madenin kullanım alanının
yaygınlaşması, bu madenin;
1. üretim miktarı, II. tüketim miktan,
III. rezerv miktan
gibi özelliklerden hangilerini kesinlikle
etkilemez?
A) Yalnız 1
D) I ve III
B) Yalnız 11
E) Il ve III
C) Yalnız III
7. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bir
bölgedeki kullanım potansiyeli iklime bağıml
değildir?
At Rüzgâr
8 Güneş
D) Jeotermal enerjir E) Su
C) Orman
8. Türkiye ekonomisinde, son hazırlanan
kalkınma planinin en belirgin özellimi

12. COĞRAFYA SINAV SORULARI B GRUBU 6. Bir madenin kullanım alanının yaygınlaşması, bu madenin; 1. üretim miktarı, II. tüketim miktan, III. rezerv miktan gibi özelliklerden hangilerini kesinlikle etkilemez? A) Yalnız 1 D) I ve III B) Yalnız 11 E) Il ve III C) Yalnız III 7. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bir bölgedeki kullanım potansiyeli iklime bağıml değildir? At Rüzgâr 8 Güneş D) Jeotermal enerjir E) Su C) Orman 8. Türkiye ekonomisinde, son hazırlanan kalkınma planinin en belirgin özellimi