Soru:

12. Cümleler Zarf Tamlayıcısı Yer Tamlayıcısı Belirtill Nesne Belirtisiz Nesne 1. Akşam evimize misafir gelin- ce herkese kolony

12.
Cümleler
Zarf Tamlayıcısı Yer Tamlayıcısı
Belirtill Nesne Belirtisiz Nesne
1. Akşam evimize misafir gelin-
ce herkese kolonya dolaştırıldı.
II. Ünlü sanatçı, eserlerinde her-
kesin mutlu olduğu, güldüğü bir
dünya anlatıyor.
III. Güzel haberi alınca sabaha
kadar gözüne uyku girmedi.
IV. Bu soruları hata yapmadan
çözersen sınavı kazanabilirsin.
Bu tablodaki numaralanmş cümlelerde geçen altı çizili bölümlerle ilgili yapılan yanlışı düzeltmek İçin
hangi iki cümle yer değiştirmelidir?
CI ve IV.
III ve IV.
I ve II.
B) I e III.
AV Yayınları
9

12. Cümleler Zarf Tamlayıcısı Yer Tamlayıcısı Belirtill Nesne Belirtisiz Nesne 1. Akşam evimize misafir gelin- ce herkese kolonya dolaştırıldı. II. Ünlü sanatçı, eserlerinde her- kesin mutlu olduğu, güldüğü bir dünya anlatıyor. III. Güzel haberi alınca sabaha kadar gözüne uyku girmedi. IV. Bu soruları hata yapmadan çözersen sınavı kazanabilirsin. Bu tablodaki numaralanmş cümlelerde geçen altı çizili bölümlerle ilgili yapılan yanlışı düzeltmek İçin hangi iki cümle yer değiştirmelidir? CI ve IV. III ve IV. I ve II. B) I e III. AV Yayınları 9