Soru:

12. Hızlı nüfus artışı dünyanın birçok ülkesinde çeşitli prob lemlere (doğal kaynakların yoğun tüketimi, çevre sorun. ları vb.)

12. Hızlı nüfus artışı dünyanın birçok ülkesinde çeşitli prob
lemlere (doğal kaynakların yoğun tüketimi, çevre sorun.
ları vb.) yol açmaktadır. Bu problemlerin çözümüne ya
nelik uygulanan nüfus politikaları sayesinde nüfus arts
hızı düşürülmeye çalışılmaktadır.
V
II
M
1
Ekvator
Buna göre, haritada gösterilen ülkelerin hangilerinde
hızlı nüfus artışından dolayı uygulanan nüfus politika
larıyla nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılmaktadie?
A) Yalnız 1
B) I vet
Clive III
D) I, II ve IV
B, V
II, IV ve v
12
Diğer sayfaya geçir

12. Hızlı nüfus artışı dünyanın birçok ülkesinde çeşitli prob lemlere (doğal kaynakların yoğun tüketimi, çevre sorun. ları vb.) yol açmaktadır. Bu problemlerin çözümüne ya nelik uygulanan nüfus politikaları sayesinde nüfus arts hızı düşürülmeye çalışılmaktadır. V II M 1 Ekvator Buna göre, haritada gösterilen ülkelerin hangilerinde hızlı nüfus artışından dolayı uygulanan nüfus politika larıyla nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılmaktadie? A) Yalnız 1 B) I vet Clive III D) I, II ve IV B, V II, IV ve v 12 Diğer sayfaya geçir