Soru:

12. Sıcaklığın yeryüzünde dağılışında bitki örtüsünün az da olsa bir etkisi vardır. Bitki örtüsünün yoğun oldu- ğu alanlarda gün

12. Sıcaklığın yeryüzünde dağılışında bitki örtüsünün az
da olsa bir etkisi vardır. Bitki örtüsünün yoğun oldu-
ğu alanlarda güneş ışınlarının bir kısmı tutulduğu için
gündüzleri yerin fazla ısınması gece ise fazla soğu-
ması engellenir.
Buna göre, bitki örtüsü göz önüne alındığında
aşağıdaki yerlerin hangisinde isinma farkının en
fazla olması beklenir?
A) Güneydoğu Asya
Sy Kongo Havzası
E) Amazon Havzasr
BY Orta Asya
D) Batı Avrupa

12. Sıcaklığın yeryüzünde dağılışında bitki örtüsünün az da olsa bir etkisi vardır. Bitki örtüsünün yoğun oldu- ğu alanlarda güneş ışınlarının bir kısmı tutulduğu için gündüzleri yerin fazla ısınması gece ise fazla soğu- ması engellenir. Buna göre, bitki örtüsü göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde isinma farkının en fazla olması beklenir? A) Güneydoğu Asya Sy Kongo Havzası E) Amazon Havzasr BY Orta Asya D) Batı Avrupa