Soru:

12. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındı- ğında aşağıdakilerden hangisinin ihracat geliri içindeki payı daha

12. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındı-
ğında aşağıdakilerden hangisinin ihracat geliri içindeki
payı daha azdır?
A) Pamuk ve pamuk ipliğinin
B) Elektronik makine ve cihazların
C) Demir-çeliğin
D) Motorlu kara taşıtlarının
E) Kazan, makine ve cihazların

12. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındı- ğında aşağıdakilerden hangisinin ihracat geliri içindeki payı daha azdır? A) Pamuk ve pamuk ipliğinin B) Elektronik makine ve cihazların C) Demir-çeliğin D) Motorlu kara taşıtlarının E) Kazan, makine ve cihazların