Soru:

13. Türkiye'de gerçekleşen her 100 doğal afetten yaklaşık 15 tanesi sel ve taskınlara bağlıdır. Bu afetin olusması üzerinde fizi

13.
Türkiye'de gerçekleşen her 100 doğal afetten yaklaşık
15 tanesi sel ve taskınlara bağlıdır. Bu afetin olusması
üzerinde fiziki ve beşeri faktörler etkili olur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mey-
dana gelen sel ve taskin afetlerinin nedenlerinden biri
değildir?
frik? I beson
Betonarme binalarda zemin ve güçlendirme çalışma-
ları yapılmaması
B) Yerleşim yerlerindeki kuru dere yataklarının dolduru-
larak yol haline getirilmesi
C) Ormanların ya da doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
D) Dere yataklarının çeşitli etkenlerle daraltılması ya da
doldurulması
E) Sel riski olan yerlerde yerleşime izin verilmesi

13. Türkiye'de gerçekleşen her 100 doğal afetten yaklaşık 15 tanesi sel ve taskınlara bağlıdır. Bu afetin olusması üzerinde fiziki ve beşeri faktörler etkili olur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mey- dana gelen sel ve taskin afetlerinin nedenlerinden biri değildir? frik? I beson Betonarme binalarda zemin ve güçlendirme çalışma- ları yapılmaması B) Yerleşim yerlerindeki kuru dere yataklarının dolduru- larak yol haline getirilmesi C) Ormanların ya da doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi D) Dere yataklarının çeşitli etkenlerle daraltılması ya da doldurulması E) Sel riski olan yerlerde yerleşime izin verilmesi