Soru:

14 10. Aşağıda dünyadaki risk haritası verilen afet türü, yer- yüzünün büyük bölümünde görülür ve ciddi anlamda can ve mal kayıp

14
10. Aşağıda dünyadaki risk haritası verilen afet türü, yer-
yüzünün büyük bölümünde görülür ve ciddi anlamda
can ve mal kayıplarına neden olur. Bu afetin meydana
gelmesinde doğadaki faaliyetlerin yanı sıra beşeri fak-
törler de etkili olmaktadır.
Atlas Okyanusu
Pasifik Okyanusu
Hint Okyanusu
Risk Durumu
Çok yüksek
YGksek
Orta
Düşük
0
2000
km
Buna göre risk haritası verilen afet türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
Sibe
met nisi
(A) Tektonik depremler
B) Sel ve taşkınlar
Sie ses
Volkanik faaliyetler
D) Erozyon
E) Kuraklık
endemik-

14 10. Aşağıda dünyadaki risk haritası verilen afet türü, yer- yüzünün büyük bölümünde görülür ve ciddi anlamda can ve mal kayıplarına neden olur. Bu afetin meydana gelmesinde doğadaki faaliyetlerin yanı sıra beşeri fak- törler de etkili olmaktadır. Atlas Okyanusu Pasifik Okyanusu Hint Okyanusu Risk Durumu Çok yüksek YGksek Orta Düşük 0 2000 km Buna göre risk haritası verilen afet türü aşağıdaki- lerden hangisidir? Sibe met nisi (A) Tektonik depremler B) Sel ve taşkınlar Sie ses Volkanik faaliyetler D) Erozyon E) Kuraklık endemik-