Soru:

14. Aşağıdakilerden hangisi bir maden ocağının açılabilmesi için sahip olması gereken özellik- ler arasında daha az etkilidir? A

14. Aşağıdakilerden hangisi bir maden ocağının
açılabilmesi için sahip olması gereken özellik-
ler arasında daha az etkilidir?
A) Rezervinin fazla olması
B) Tenör oranının yüksek olması
VC) Stratejik madenler arasında yer alması
D) Kullanım alanının yaygın olması
E) Derinliğinin çok fazla olmaması

14. Aşağıdakilerden hangisi bir maden ocağının açılabilmesi için sahip olması gereken özellik- ler arasında daha az etkilidir? A) Rezervinin fazla olması B) Tenör oranının yüksek olması VC) Stratejik madenler arasında yer alması D) Kullanım alanının yaygın olması E) Derinliğinin çok fazla olmaması