Soru:

14. Bilgi: DNA molekülleri incelendiğinde ade- nin ile timin arasında, guanin ile sitozin ara- sinda anahtar kilit uyumu bulunma

14.
Bilgi: DNA molekülleri incelendiğinde ade-
nin ile timin arasında, guanin ile sitozin ara-
sinda anahtar kilit uyumu bulunmaktadır ve
bu organik bazlar bir DNA molekülünde kar-
şılıklı olarak bulunur.
Aşağıda bir DNA parçasının bir zinciri modellenmişt

14. Bilgi: DNA molekülleri incelendiğinde ade- nin ile timin arasında, guanin ile sitozin ara- sinda anahtar kilit uyumu bulunmaktadır ve bu organik bazlar bir DNA molekülünde kar- şılıklı olarak bulunur. Aşağıda bir DNA parçasının bir zinciri modellenmiştir. Verilen DNA parçasının tek zinciri incelendiğinde aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış olur? A) DNA molekülü oluşturulabilmesi için karşısına gelecek yeni zincirde 6'şar adet mor ve turuncu parçaya ihtiyaç vardır. B) Zincirin karşısına gelecek zincir oluşturulduktan sonra DNA molekülünde, kırmızı parça sayısı yeşil parça sayısına eşittir. C) Bu zincirin karşısına gelecek zincir ile oluşturu- lan DNA modelinde toplam 18 parça bulunur. D) Kırmızı parçalar adenin organik bazını temsil edi- yorsa mavi parçalar sitozin organik bazı olabilir. Deneme Sınavı 4 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap