Soru:

14. Yoğun göç alan kentlerde bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu problemler arasında gösterilmez? A)

14. Yoğun göç alan kentlerde bazı problemler ortaya
çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu problemler arasında
gösterilmez?
A) Kültür çatışmaları yaşanır.
B) Suç oranları artar.
C)
iş gücü potansiyeli artar.
D)
Ormanlık alanlar tahrip edilerek yerleşmeye açılır.
E) Yerleşim alanlarının çevresinde gecekondu
semtleri artar.

14. Yoğun göç alan kentlerde bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu problemler arasında gösterilmez? A) Kültür çatışmaları yaşanır. B) Suç oranları artar. C) iş gücü potansiyeli artar. D) Ormanlık alanlar tahrip edilerek yerleşmeye açılır. E) Yerleşim alanlarının çevresinde gecekondu semtleri artar.