Soru:

15. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kırdan kente yapılan göçlerin nedenleri arasında gös- terilemez? A) Tarım alanlarının mi

15. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kırdan
kente yapılan göçlerin nedenleri arasında gös-
terilemez?
A) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
3) Tarımda makine kullanımının artması
Ekonomik sıkıntılar (işsizlik) V
D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azal-
masi
E) Eğitim, sağlık, ulaşımın kentlerde daha iyi ol
masi
(2012-LYS)
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede kalkınmayı

15. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kırdan kente yapılan göçlerin nedenleri arasında gös- terilemez? A) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi 3) Tarımda makine kullanımının artması Ekonomik sıkıntılar (işsizlik) V D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azal- masi E) Eğitim, sağlık, ulaşımın kentlerde daha iyi ol masi (2012-LYS) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede kalkınmayı