Soru:

15. Çin'de hayata geçirilmesi planlanan ve şehirsel hava kirliliğini ortadan kaldıracak projelerden biri olan "yüzen deniz anası

15. Çin'de hayata geçirilmesi planlanan ve şehirsel
hava kirliliğini ortadan kaldıracak projelerden biri
olan "yüzen deniz anası", teknik olarak aerokist
denen cihazlardır.
Bu cihazların yapılma amaçları arasında;
aşırı derecede kirlenen kentsel gökyüzünün,
asitli kirleticilerden arındırılması,
II. asit yiyen bu denizanalarında kullanılan suların,
tekrar arındırılarak kullanılabilir hâle getirilmesi,
III. arındırılan sulardan elektrik elde edilmesi
unsurlarından hangileri vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
to
D) I ve III
E) I/II ve III

15. Çin'de hayata geçirilmesi planlanan ve şehirsel hava kirliliğini ortadan kaldıracak projelerden biri olan "yüzen deniz anası", teknik olarak aerokist denen cihazlardır. Bu cihazların yapılma amaçları arasında; aşırı derecede kirlenen kentsel gökyüzünün, asitli kirleticilerden arındırılması, II. asit yiyen bu denizanalarında kullanılan suların, tekrar arındırılarak kullanılabilir hâle getirilmesi, III. arındırılan sulardan elektrik elde edilmesi unsurlarından hangileri vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II to D) I ve III E) I/II ve III