Soru:

15 Sony M TESTİ (EBA UYUMLU) 4. iler. Ofus melar elde Coraf Key reçte aga spinden năm 50 88888888 Afrika 8 Avesta Afrika 15 3 D)

15
Sony
M TESTİ (EBA UYUMLU)
4.
iler.
Ofus
melar
elde
Coraf Key
reçte aga
spinden
năm
50
88888888
Afrika
8 Avesta
Afrika
15
3
D) Asya
Avrup
ECOLE
3 24 1,8 1,2 0,6 0 O 0,6 12 18 24
Milyon kişi
Yukarıda nüfus piramidi verilen bir ülke haklanda
piramide bakarak;
I toplam nüfus miktan,
Il nüfusun cinsiyete göre dağılımı,
III. yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki orani,
IV. aritmetik nüfus yoğunluğu,
V nüfusun kırkent dağılım oranı
Um
Coğrafik
sonundar
da da de
mn ve ok
yollannu
tir. Bu si
Portekiz
Ingliz,
qikal ge
verilerinden hangilerine ulaşılamaz?
Prt Yayınlar
A) I ve il
C) li ve
B) I ve ili
D) Ill ve v
goge kal
E) IV ve V
bölgeler
Amerika
Buna g
Amerik
fazla oli
an
in

15 Sony M TESTİ (EBA UYUMLU) 4. iler. Ofus melar elde Coraf Key reçte aga spinden năm 50 88888888 Afrika 8 Avesta Afrika 15 3 D) Asya Avrup ECOLE 3 24 1,8 1,2 0,6 0 O 0,6 12 18 24 Milyon kişi Yukarıda nüfus piramidi verilen bir ülke haklanda piramide bakarak; I toplam nüfus miktan, Il nüfusun cinsiyete göre dağılımı, III. yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki orani, IV. aritmetik nüfus yoğunluğu, V nüfusun kırkent dağılım oranı Um Coğrafik sonundar da da de mn ve ok yollannu tir. Bu si Portekiz Ingliz, qikal ge verilerinden hangilerine ulaşılamaz? Prt Yayınlar A) I ve il C) li ve B) I ve ili D) Ill ve v goge kal E) IV ve V bölgeler Amerika Buna g Amerik fazla oli an in