Soru:

15. Yalnize 1. II. III verile A) Ya Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019'da yaklaşık yüzde 25,3'ünü oluşturan rüzgâr

15.
Yalnize
1.
II.
III
verile
A) Ya
Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019'da yaklaşık yüzde 25,3'ünü oluşturan rüzgâr enerjisinin payı 2020 sonu
itibariyla yüzde 27'ye yükseldi. Rüzgar enerjisi geçen yılki kapasite artışıyla dünyada hidroelektrikten sonra en yüksek
kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olarak yerini korudu. Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, rüzgâr
enerjisi kapasitesinin 2025'ten önce 1000 gigavata ulaşacağı ve 2050'de net sifir emisyon hedeflerine ulaşmada rüzgâr
enerjisinin rolünün artmaya devam edeceği öngörülüyor.
Metindeki bilgilere göre;
V
18.
I temiz enerji kaynaklarının kullanım oranının gün geçtikçe artış göstereceği,
II. atmosfere salinan sera gazlarının gün geçtikçe azaltılmak istendiği,
III. fosil yakıtların rezervlerinin 2050 yılına gelindiğinde tükeneceği
Öze
verilenlerden hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız
) !
BYI ve II
C) I ve III
D 11 ve III
E) I, II ve III
MEB 2021 - 2022. Olçme, Değerlendirme ve Sinav Hizmetleri Genel Müdürlogo

15. Yalnize 1. II. III verile A) Ya Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019'da yaklaşık yüzde 25,3'ünü oluşturan rüzgâr enerjisinin payı 2020 sonu itibariyla yüzde 27'ye yükseldi. Rüzgar enerjisi geçen yılki kapasite artışıyla dünyada hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olarak yerini korudu. Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, rüzgâr enerjisi kapasitesinin 2025'ten önce 1000 gigavata ulaşacağı ve 2050'de net sifir emisyon hedeflerine ulaşmada rüzgâr enerjisinin rolünün artmaya devam edeceği öngörülüyor. Metindeki bilgilere göre; V 18. I temiz enerji kaynaklarının kullanım oranının gün geçtikçe artış göstereceği, II. atmosfere salinan sera gazlarının gün geçtikçe azaltılmak istendiği, III. fosil yakıtların rezervlerinin 2050 yılına gelindiğinde tükeneceği Öze verilenlerden hangilerine ulaşılır? A) Yalnız ) ! BYI ve II C) I ve III D 11 ve III E) I, II ve III MEB 2021 - 2022. Olçme, Değerlendirme ve Sinav Hizmetleri Genel Müdürlogo