Soru:

16. • 19 15. Aşağıda sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazi sorunlar verilmiştir. Sa TIT Gelen göç miktarının artması DPEC Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması Kent çevresinde gecekondul

16. •
19
15. Aşağıda sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazi
sorunlar verilmiştir.
Sa
TIT
Gelen göç miktarının artması
DPEC
Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması
Kent çevresinde gecekondulaşmanın artması
IV
NATO
BN
II
Saniyeleşme sürecine bağlı olarak yaşanan bu so-
runlar harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen
alanların hangisinde daha önce başlamıştır?
A)I
B) |I
C) II
D) IV
E) V

16. • 19 15. Aşağıda sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazi sorunlar verilmiştir. Sa TIT Gelen göç miktarının artması DPEC Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması Kent çevresinde gecekondulaşmanın artması IV NATO BN II Saniyeleşme sürecine bağlı olarak yaşanan bu so- runlar harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde daha önce başlamıştır? A)I B) |I C) II D) IV E) V