Soru:

16. Çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve küresel boyutta kilerinin görüldüğü günümüzde, hükümetlerin yaptığı uygu maların yanı

16. Çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve küresel boyutta
kilerinin görüldüğü günümüzde, hükümetlerin yaptığı uygu
maların yanında, çevre sorunlarının önlenmesinde bireylere
görevler düşmektedir.
Aşağıdaki bireysel uygulamalardan hangisinin çevre s
runlarını azaltmada etkili olacağı savunulamaz?
A) Atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın
B) Aşırı ve gereksiz tüketimden kaçınmanın
C) Su ve enerji tasarrufu yapmanın
D) Çevre dostu teknolojik araçları kullanmanın
E) Düşük kalorili kömür kullanmanın

16. Çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve küresel boyutta kilerinin görüldüğü günümüzde, hükümetlerin yaptığı uygu maların yanında, çevre sorunlarının önlenmesinde bireylere görevler düşmektedir. Aşağıdaki bireysel uygulamalardan hangisinin çevre s runlarını azaltmada etkili olacağı savunulamaz? A) Atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın B) Aşırı ve gereksiz tüketimden kaçınmanın C) Su ve enerji tasarrufu yapmanın D) Çevre dostu teknolojik araçları kullanmanın E) Düşük kalorili kömür kullanmanın