Soru:

16. I. Midvey Saldırısı II. Leyte Muharebesi III. Kartal Hücumu Yukarıdaki askeri harekatlardan hangisi Müttefikler ile Japonya

16. I. Midvey Saldırısı
II. Leyte Muharebesi
III. Kartal Hücumu
Yukarıdaki askeri harekatlardan hangisi Müttefikler
ile Japonya arasında gerçekleşmiştir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

16. I. Midvey Saldırısı II. Leyte Muharebesi III. Kartal Hücumu Yukarıdaki askeri harekatlardan hangisi Müttefikler ile Japonya arasında gerçekleşmiştir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III