Soru:

17. Aşağıda verilenlerden hangisi göçün sonuçları ara- sında gösterilemez? A) Tarimda makineleşmenin artmasi B) Şehir içinde tra

17. Aşağıda verilenlerden hangisi göçün sonuçları ara-
sında gösterilemez?
A) Tarimda makineleşmenin artmasi
B) Şehir içinde trafik problemlerinin olması
C) Kentlerdeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Alt yapı hizmetlerinin zorlaşması
E) Sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması
iz III

17. Aşağıda verilenlerden hangisi göçün sonuçları ara- sında gösterilemez? A) Tarimda makineleşmenin artmasi B) Şehir içinde trafik problemlerinin olması C) Kentlerdeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması D) Alt yapı hizmetlerinin zorlaşması E) Sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması iz III