Soru:

18. Aşağıdaki grafikte, Türkiye nüfusunun mevcut özelliklerinden hareketle 2075 yılına kadar yaş gruplarında oluşabilecek dağılı

18. Aşağıdaki grafikte, Türkiye nüfusunun mevcut
özelliklerinden hareketle 2075 yılına kadar yaş
gruplarında oluşabilecek dağılım oranları tahmini olarak
verilmiştir (TUIK).
Yaş grupları
%
100
0-14
15-64 65 üzeri
80
60
40
20
0
2013 2023
2050 2075
Buna göre, grafikteki bilgiler dikkate alındığında
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artacaktır.
BÜlke genelinde nüfusun dağılışı daha dengeli hâle
gelecektir.
C) Nüfusun medyan yaşı yükselecektir.
D) Sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları artacaktır.
E) İş gücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır. nam
20. Aşağıda
projeler
Konya
Vasi
prossi
Zongu
Barth

18. Aşağıdaki grafikte, Türkiye nüfusunun mevcut özelliklerinden hareketle 2075 yılına kadar yaş gruplarında oluşabilecek dağılım oranları tahmini olarak verilmiştir (TUIK). Yaş grupları % 100 0-14 15-64 65 üzeri 80 60 40 20 0 2013 2023 2050 2075 Buna göre, grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artacaktır. BÜlke genelinde nüfusun dağılışı daha dengeli hâle gelecektir. C) Nüfusun medyan yaşı yükselecektir. D) Sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları artacaktır. E) İş gücü ihtiyacı ortaya çıkacaktır. nam 20. Aşağıda projeler Konya Vasi prossi Zongu Barth