Soru:

18. Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler ü

18. Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim
içindedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler
üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha
fazladır?
A) Italya'da Etna Yanardağı çevresinde toprakların
geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin
azalmasının
B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda
deniz ulaşımının aksamasının
C) İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar
sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini
etkilemesinin
D) Konya Havzası'nda obrukların oluşumu sonucu
tarım alanlarının zarar görmesinin
E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu
falezlerin gerilemesinin

18. Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır? A) Italya'da Etna Yanardağı çevresinde toprakların geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin azalmasının B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımının aksamasının C) İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesinin D) Konya Havzası'nda obrukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu falezlerin gerilemesinin