Soru:

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or- taya çıkan

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını
yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or-
taya çıkan olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için
çeşitli siyasi, askerî ve ekonomik örgütler kurulmuştur.
Bunlardan bazıları NATO, IMF ve Birleşmiş Milletler örgü-
tüdür.
Bu örgütlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru eşleştirilmiştir?
20.
NATO
IMF
Birleşmiş Milletler
Ekonomik
Askerî
Siyasi
Ekonomik
A) Siyasi
B) Askerî
C) Ekonomik
DJ Siyasi
Askeri
Askerî
Askerî
Siyasi
Ekonomik
Siyasi
Ekonomik
17

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or- taya çıkan olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için çeşitli siyasi, askerî ve ekonomik örgütler kurulmuştur. Bunlardan bazıları NATO, IMF ve Birleşmiş Milletler örgü- tüdür. Bu örgütlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? 20. NATO IMF Birleşmiş Milletler Ekonomik Askerî Siyasi Ekonomik A) Siyasi B) Askerî C) Ekonomik DJ Siyasi Askeri Askerî Askerî Siyasi Ekonomik Siyasi Ekonomik 17