Soru:

19. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerini

19. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi
planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz
etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yönlerin engellenmesi ya da
zararının en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilen
yer ile uygulanması ve izlenmesi sürecini kapsar.
Buna göre çevresel etki değerlendirmesi aşağıdaki
çevre politikalarının hangt ilkesi ile-ilgilidir?
A) Kirleten oder ilkesi
Önleme ilkesi v
C) Tahribat ilkesi
D) iş birliği ilkesi
E) Ihtiyat ilkesi

19. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yönlerin engellenmesi ya da zararının en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilen yer ile uygulanması ve izlenmesi sürecini kapsar. Buna göre çevresel etki değerlendirmesi aşağıdaki çevre politikalarının hangt ilkesi ile-ilgilidir? A) Kirleten oder ilkesi Önleme ilkesi v C) Tahribat ilkesi D) iş birliği ilkesi E) Ihtiyat ilkesi