Soru:

2. 1. Mevsimlerde değişmeler gözlenmesi II. Dünyanın ortalama sıcaklığının artması III. Deniz ve okyanus sularının azalarak buz

2. 1. Mevsimlerde değişmeler gözlenmesi
II. Dünyanın ortalama
sıcaklığının artması
III. Deniz ve okyanus sularının azalarak buz dağlarının
oluşması
SIIPARA
Yukarıdaki olaylardan hangileri sera etkisinin sonuçlarından
değilding
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

2. 1. Mevsimlerde değişmeler gözlenmesi II. Dünyanın ortalama sıcaklığının artması III. Deniz ve okyanus sularının azalarak buz dağlarının oluşması SIIPARA Yukarıdaki olaylardan hangileri sera etkisinin sonuçlarından değilding A) Yalnız! B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III