Soru:

2 19. Karadeniz'de yoğun şekilde yapılan balıkçılık faaliyeti son yıllarda hem tür hem de miktar bakımından azalmaktadır. Bu dur

2
19. Karadeniz'de yoğun şekilde yapılan balıkçılık faaliyeti son
yıllarda hem tür hem de miktar bakımından azalmaktadır.
Bu durumun ortaya çıkmasında Karadeniz'e komşu olan
tüm devletlerin etkisi vardır. Gerekli önlemler alınmadığı
takdirde ilerleyen yıllarda balıksız bir Karadeniz olgusuyla
karşılaşılacaktır
.
Buna göre, Karadeniz'de balıkların tür ve miktar ba-
kımından azalmasında;
I. sanayi atıkları,
II. toprak erozyonu ve heyelan,
III. kanalizasyon suları,
IV. akarsular üzerinde kurulan hidroelektrik santraller
X
etmenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söyle-
nebilir?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) Il ve IV
TV
E) III ve V

2 19. Karadeniz'de yoğun şekilde yapılan balıkçılık faaliyeti son yıllarda hem tür hem de miktar bakımından azalmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında Karadeniz'e komşu olan tüm devletlerin etkisi vardır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda balıksız bir Karadeniz olgusuyla karşılaşılacaktır . Buna göre, Karadeniz'de balıkların tür ve miktar ba- kımından azalmasında; I. sanayi atıkları, II. toprak erozyonu ve heyelan, III. kanalizasyon suları, IV. akarsular üzerinde kurulan hidroelektrik santraller X etmenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söyle- nebilir? A) I ve II C) II ve III B) I ve III D) Il ve IV TV E) III ve V