Soru:

2. 3 Deniz canlılarının kabuk oluşturduğu ve olusan kabuk- ların deniz tabanında kalın bir tortul tabaka meydana getirdiği gözle

2.
3
Deniz canlılarının kabuk oluşturduğu ve olusan kabuk-
ların deniz tabanında kalın bir tortul tabaka meydana
getirdiği gözlenmiştir.
Bu tortul tabakanın yüzyıllar boyunca bozulmadan
kalacağı varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Bir miktar karbon döngüden uzaklaşmıştır.
B) Atmosferdeki oksijen miktarı azalmıştır.
C) Su
ekosistemindeki biyolojik çeşitlilik artmıştır.
D) Deniz suyundaki sıcaklık yükselmiştir.
E) Deniz canlılarında fotosentez durmuştur.

2. 3 Deniz canlılarının kabuk oluşturduğu ve olusan kabuk- ların deniz tabanında kalın bir tortul tabaka meydana getirdiği gözlenmiştir. Bu tortul tabakanın yüzyıllar boyunca bozulmadan kalacağı varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir miktar karbon döngüden uzaklaşmıştır. B) Atmosferdeki oksijen miktarı azalmıştır. C) Su ekosistemindeki biyolojik çeşitlilik artmıştır. D) Deniz suyundaki sıcaklık yükselmiştir. E) Deniz canlılarında fotosentez durmuştur.