Soru:

2. Aşağıda Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 1. İlkb

2.
Aşağıda Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılışı ve bu
dağılışı etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler verilmiştir.
1. İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan, bozkırlar-
dan daha gür ot toplulukları olan çayırlar, daha çok
Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür. Doğu Depil mi?
II. Genellikle Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip
edildiği yerlerde çalılara rastlanır. Bunlara garig
denir.
5.
III. İç kesimlerde insanlar tarafından ormanların tahrip
edilmesiyle oluşan bozkırlara antropojen bozkır adı
verilir.
Testokul
IV. Makiler enlemin etkisiyle Marmara kıyılarında 300 -
400 m, Ege kıyılarında 500 - 600 m, Akdeniz kıyıla-
rinda 700 - 800 m yükseltiye kadar çıkabilmektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve 1
B) I ve III
C) II ve III
Dil ve IV
E) III ve IV
OD na

2. Aşağıda Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 1. İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan, bozkırlar- dan daha gür ot toplulukları olan çayırlar, daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür. Doğu Depil mi? II. Genellikle Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde çalılara rastlanır. Bunlara garig denir. 5. III. İç kesimlerde insanlar tarafından ormanların tahrip edilmesiyle oluşan bozkırlara antropojen bozkır adı verilir. Testokul IV. Makiler enlemin etkisiyle Marmara kıyılarında 300 - 400 m, Ege kıyılarında 500 - 600 m, Akdeniz kıyıla- rinda 700 - 800 m yükseltiye kadar çıkabilmektedir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) I ve 1 B) I ve III C) II ve III Dil ve IV E) III ve IV OD na