Soru:

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Ürünler, Toprak Mahsulleri Ofis

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin
kullanımında bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Ürünler, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satılıyor.
B) Burası Antik Çağ'da tiyatro binası olarak kullanılı-
yormuş.
C) Yapitta ingilizler'in geliştirdiği bir eğitim metodun-
dan söz ediliyor. re
D) Röportajda Antalya'lı bir çiftçinin yaşadığı sorunlar
ele alınmış.
E) Bina, 19. yy'ın sonlarında inşa edilmiş ve müze ola-
rak hizmet vermeye başlamış.
na uy
.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Ürünler, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satılıyor. B) Burası Antik Çağ'da tiyatro binası olarak kullanılı- yormuş. C) Yapitta ingilizler'in geliştirdiği bir eğitim metodun- dan söz ediliyor. re D) Röportajda Antalya'lı bir çiftçinin yaşadığı sorunlar ele alınmış. E) Bina, 19. yy'ın sonlarında inşa edilmiş ve müze ola- rak hizmet vermeye başlamış. na uy .