Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lise Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
9.
TYT 11
K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak
biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava
şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2
yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik-
ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne
seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı
tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği
8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger-
çekleştirilen son dağ oldu.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?
A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya
adaydır.
B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma-
nıştan vazgeçilmemektedir.
C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya-
tını kaybettiği bilinmektedir.
D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge-
rekmektedir.
E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer
almaktadır.
10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya-
nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat-
rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini
de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken-
di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle
destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi-
lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları
ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni-
telikte.
bu parcadaki numara-
11. 1. Y
11.
İSTEK Yayınları
III.
JV.
V.
Yuk
gör
A)
12. S
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. TYT 11 K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2 yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik- ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği 8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger- çekleştirilen son dağ oldu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya adaydır. B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma- nıştan vazgeçilmemektedir. C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya- tını kaybettiği bilinmektedir. D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge- rekmektedir. E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer almaktadır. 10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya- nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat- rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken- di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi- lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni- telikte. bu parcadaki numara- 11. 1. Y 11. İSTEK Yayınları III. JV. V. Yuk gör A) 12. S
A
7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda
artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve
olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar,
yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde
aramalıdır.
B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle
başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur.
C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok
olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir.
D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi
düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur.
E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin
çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
A 7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar, yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde aramalıdır. B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur. C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir. D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur. E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
Test - 4
'dan İnciler
anı etmeli tekdir
yanın hakkı kötektir
ayanı tekdir etmeli
ile uslanmayanın
ktır-)
bir katresi düşmez
ü qüher yağsa
7.
1110
----
TANZIMAT
medeniyet, hak, adalet,
Tanzimat şiirinin ilk temaları
ise bunlara vatan, millet ve
kanun, devletle milletin karşılıklı hak ve ödevleri gibi
sosyal kavramlardır.
hürriyet temalarını eklemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem'de - Ziya Paşa
B) Ziya Paşa'da - Şinasi
C) Namık Kemal'de - Ziya Paşa
Şinasi'de - Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan'da - Namık Kemal
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Özellikleri
Test - 4 'dan İnciler anı etmeli tekdir yanın hakkı kötektir ayanı tekdir etmeli ile uslanmayanın ktır-) bir katresi düşmez ü qüher yağsa 7. 1110 ---- TANZIMAT medeniyet, hak, adalet, Tanzimat şiirinin ilk temaları ise bunlara vatan, millet ve kanun, devletle milletin karşılıklı hak ve ödevleri gibi sosyal kavramlardır. hürriyet temalarını eklemiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Recaizade Mahmut Ekrem'de - Ziya Paşa B) Ziya Paşa'da - Şinasi C) Namık Kemal'de - Ziya Paşa Şinasi'de - Namık Kemal E) Abdülhak Hamit Tarhan'da - Namık Kemal
TÜRKÇE
13.
I. Aradığımız bütün koşullara sahipti genç adam.
II. Onlarca yıldır yaşanan su sorunu nihayet bitecek-
ti.
III. Çevresel etmenlerin yarattığı sorunlar, bölgeyi is-
sızlaştırmıştı.
IV. Orada kimseye güvenemeyeceğini biliyordu artık.
V. Bu güzel haberin çevrede yarattığı etki büyük ol-
muştu.
Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I. cümlede fiilimsiye yer verilmiştir.
B) II. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır."
C) III, cümfede yüklem, isimden türemiş bir fiildir.
D) IV. cümlede farklı zamirlere yer verilmiştir.
E) Vümlede ad tamlamasını niteleyen sifat vardır.
15
ISTEK Yayınları
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
TÜRKÇE 13. I. Aradığımız bütün koşullara sahipti genç adam. II. Onlarca yıldır yaşanan su sorunu nihayet bitecek- ti. III. Çevresel etmenlerin yarattığı sorunlar, bölgeyi is- sızlaştırmıştı. IV. Orada kimseye güvenemeyeceğini biliyordu artık. V. Bu güzel haberin çevrede yarattığı etki büyük ol- muştu. Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) I. cümlede fiilimsiye yer verilmiştir. B) II. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır." C) III, cümfede yüklem, isimden türemiş bir fiildir. D) IV. cümlede farklı zamirlere yer verilmiştir. E) Vümlede ad tamlamasını niteleyen sifat vardır. 15 ISTEK Yayınları
A
2018
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli
yönünden tamamlayan bir öge vardır?
en
A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap
bir sandalyede oturuyorduy
B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı ye-
meklerin bir listesini hazırladı. 2
C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri, ördüğü
kazağa işlemeye çalışıyordu. innslacoe/hs
DOdanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden
geriye kalan tek hatıraydı.
E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak
bir kıyametin habercisiydi.
Lise Türkçe
İsim
A 2018 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapılış şekli yönünden tamamlayan bir öge vardır? en A) Hiç kıpırdamaksızın, eski ve boyası dökülmüş ahşap bir sandalyede oturuyorduy B) Eve girer girmez yarınki misafirleri için yapacağı ye- meklerin bir listesini hazırladı. 2 C) Bir tarih kitabında rastladığı büyüleyici motifleri, ördüğü kazağa işlemeye çalışıyordu. innslacoe/hs DOdanın duvarına astığım kahverengi saat dedemden geriye kalan tek hatıraydı. E) Yoğun bulutların kapladığı gökyüzü, az sonra kopacak bir kıyametin habercisiydi.
2. Türkiye'de edebiyat tarihi muteber bir bilim insanı olan
Mehmet Fuat Köprülü tarafından ilk kez sistemli olarak
ortaya konmuştur.
Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Türk şiirinin müzikle geçmişten günümüze çok sağlam
bağlarının olduğu, yapılan araştırmalarda da kendini
göstermektedir.
B) Güneş enerjisi ile suyun arıtılması, içilebilir su elde
edilmesi açısından oldukça önemli teknolojilerden biri
sayılıyor.
C) Buhara saygın bir dinî ve kültürel merkez olarak bugün
de eski dokusundan izleri gezginlere yoğun bir şekilde
hissettirmektedir.
D) Kültürün kuşaktan kuşağa miras olarak bırakılmasında
en etkin araç; kültürle yoğrulmuş, kültürle değişmiş dildir.
E) Yapılan incelemeler sonucunda Pomakların halk
şarkılarının özgün bir melodik yapısı olduğu
gözlemlenmiştir.
Lise Türkçe
Anı Türü
2. Türkiye'de edebiyat tarihi muteber bir bilim insanı olan Mehmet Fuat Köprülü tarafından ilk kez sistemli olarak ortaya konmuştur. Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Türk şiirinin müzikle geçmişten günümüze çok sağlam bağlarının olduğu, yapılan araştırmalarda da kendini göstermektedir. B) Güneş enerjisi ile suyun arıtılması, içilebilir su elde edilmesi açısından oldukça önemli teknolojilerden biri sayılıyor. C) Buhara saygın bir dinî ve kültürel merkez olarak bugün de eski dokusundan izleri gezginlere yoğun bir şekilde hissettirmektedir. D) Kültürün kuşaktan kuşağa miras olarak bırakılmasında en etkin araç; kültürle yoğrulmuş, kültürle değişmiş dildir. E) Yapılan incelemeler sonucunda Pomakların halk şarkılarının özgün bir melodik yapısı olduğu gözlemlenmiştir.
K Kara Kutu YAYINI
18. Hz. Muhammed'in, her cümlesi bir vasiyet niteliği taşıyan
Veda Hutbesi'nin dikkat çeken bölümlerinden biri şu şekil-
dedir: "Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir.
Bütün insanlar Adem'den gelmiş. Âdem de topraktan ya-
ratilmiştir. Arap in Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a,
beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.
Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Ne haksızlık edin
ne de haksızlığa uğrayın. Cahiliye Devri'ndeki her türlü faiz
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir.
Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdülmuttalib'in faizi-
dir. Cahiliye Devri'nin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldır-
diğim ilk kan davası akrabalarımdan Rebia b. Haris b. Ab-
dülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır."
Bu parçadan hareketle, Veda Hutbesi'yle ilgili aşağıda-
kilerin hangisi söylenemez?
A) Verdiği mesajlar evrensel niteliktedir.
B) Eşitliğe yönelik güçlü bir vurgu söz konusudur.
C) Sılayırahm'in önemine dikkat çekilmiştir.
DAdaletin kuşatıcılığı dile getirilmektedir.
E) Hem bireyin hem de toplumun hakkı zikredilmiştir.
20. K
A
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
K Kara Kutu YAYINI 18. Hz. Muhammed'in, her cümlesi bir vasiyet niteliği taşıyan Veda Hutbesi'nin dikkat çeken bölümlerinden biri şu şekil- dedir: "Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş. Âdem de topraktan ya- ratilmiştir. Arap in Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Cahiliye Devri'ndeki her türlü faiz kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdülmuttalib'in faizi- dir. Cahiliye Devri'nin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldır- diğim ilk kan davası akrabalarımdan Rebia b. Haris b. Ab- dülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır." Bu parçadan hareketle, Veda Hutbesi'yle ilgili aşağıda- kilerin hangisi söylenemez? A) Verdiği mesajlar evrensel niteliktedir. B) Eşitliğe yönelik güçlü bir vurgu söz konusudur. C) Sılayırahm'in önemine dikkat çekilmiştir. DAdaletin kuşatıcılığı dile getirilmektedir. E) Hem bireyin hem de toplumun hakkı zikredilmiştir. 20. K A
1. (1) Yazarın on yıllık çalışmasının ürünü olan Bin Yı-
lin Çayı, meraklılarının ve çay tiryakilerinin karşısı-
na çıkıyor. (II) Yazar, bu geniş kapsamlı çalışma-
sında çay ve çevresinde gelişen kültüre derinlikli
bir bakışla yaklaşıyor. (III) Çayı, Türk ve çay söz-
cüklerinin bir arada kullanılmaya başladığı 8. yüz-
yıldan bugüne kadar taşıyor yazar. (IV) Tarihî geri
planına ek olarak ekonomik ve sosyal yönden de
konuyu irdeliyor. (V) Çay yalnızca Türkiye bağla-
minda da ele alınmıyor; Çin'den yeryüzüne dağılı-
şından, elde edilmesindeki teknik işlemlere kadar
birçok aşama gözler önüne seriliyor.
Çayın anlatıldığı bir kitabı konu alan bu
parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, okur kitlesinin kimlerden oluşacağıy-
la ilgili ipucu veriliyor.
B) II. cümlede, yazarın konuyu ele alışıyla ilgili
açıklama yapılıyor.
C) III. cümlede, konunun hangi tarih aralığında ele
alındığı dile getiriliyor.
TEMPO
D) IV. cümlede, hangi alanlar açısından incelendiği p
anlatılıyor.
E) V. cümlede, konunun işlenişindeki karmaşıklık-
tan söz ediliyor.
SER SI
r
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
1. (1) Yazarın on yıllık çalışmasının ürünü olan Bin Yı- lin Çayı, meraklılarının ve çay tiryakilerinin karşısı- na çıkıyor. (II) Yazar, bu geniş kapsamlı çalışma- sında çay ve çevresinde gelişen kültüre derinlikli bir bakışla yaklaşıyor. (III) Çayı, Türk ve çay söz- cüklerinin bir arada kullanılmaya başladığı 8. yüz- yıldan bugüne kadar taşıyor yazar. (IV) Tarihî geri planına ek olarak ekonomik ve sosyal yönden de konuyu irdeliyor. (V) Çay yalnızca Türkiye bağla- minda da ele alınmıyor; Çin'den yeryüzüne dağılı- şından, elde edilmesindeki teknik işlemlere kadar birçok aşama gözler önüne seriliyor. Çayın anlatıldığı bir kitabı konu alan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, okur kitlesinin kimlerden oluşacağıy- la ilgili ipucu veriliyor. B) II. cümlede, yazarın konuyu ele alışıyla ilgili açıklama yapılıyor. C) III. cümlede, konunun hangi tarih aralığında ele alındığı dile getiriliyor. TEMPO D) IV. cümlede, hangi alanlar açısından incelendiği p anlatılıyor. E) V. cümlede, konunun işlenişindeki karmaşıklık- tan söz ediliyor. SER SI r
8.
Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay-
betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de
olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş-
tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya
yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des-
tek cihazı.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ulama
C) Ünlü düşmesi
9-d
Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi
1
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
8. Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay- betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş- tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des- tek cihazı. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ulama C) Ünlü düşmesi 9-d Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi 1
rastla-
yayı
me ve
tayin
e katy
me-
piya
pıyı
çe-
um.
eti-
çin
Sat-
bile
at-
na
Ideal KONDISYON
malo misi
3. (1) Çalışıp çabaladılar, "filyasyon"u, "pik"i, "semptom"u di-
tige limize yerleştirdiler. (II) E, sözde aydınlarımız da her gün
lu ekran başında bu söylemleri zaten kayıtsızca dile getiri-
notyorlar. (III) Kimi aydın geçinenlerimiz de bilinçli bir şekilde
mille söz konusu sözcüklerin Türkçelerini öneren bilim adam-
larımızın önerilerine burun kıvırıyor. (IV) Ekranlara geçip
Türkçe sözcük arayışlarından yakınıyorlar. (V) Ne yapıp
yapıp bu sözde aydınların zihniyetinden bir şekilde kur-
tulmamız gerekiyor.
antol
Numaralanmış cümleleri oluşturan sözlerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) cümlede "çok gayret göstermek" anlamına gelen
söz öbeği kullanılmıştır.
B) II. cümlede “ilgisiz, aldırmaz" anlamlarını karşılayan
sözcük kullanılmıştır.
III. cümlede "önem vermek, dinlemek" anlamında söz
öbeği kullanılmıştır.
DY IV. cümlede "şikâyet etmek, sızlanarak anlatmak" an-
lamlarını karşılayan sözcük vardır.
EV. cümlede "her ne durumda olursa olsun bir çözüm
yolu bularak anlamına gelen söz öbeği vardır.
Lise Türkçe
Yapısına Göre Cümleler
rastla- yayı me ve tayin e katy me- piya pıyı çe- um. eti- çin Sat- bile at- na Ideal KONDISYON malo misi 3. (1) Çalışıp çabaladılar, "filyasyon"u, "pik"i, "semptom"u di- tige limize yerleştirdiler. (II) E, sözde aydınlarımız da her gün lu ekran başında bu söylemleri zaten kayıtsızca dile getiri- notyorlar. (III) Kimi aydın geçinenlerimiz de bilinçli bir şekilde mille söz konusu sözcüklerin Türkçelerini öneren bilim adam- larımızın önerilerine burun kıvırıyor. (IV) Ekranlara geçip Türkçe sözcük arayışlarından yakınıyorlar. (V) Ne yapıp yapıp bu sözde aydınların zihniyetinden bir şekilde kur- tulmamız gerekiyor. antol Numaralanmış cümleleri oluşturan sözlerle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) cümlede "çok gayret göstermek" anlamına gelen söz öbeği kullanılmıştır. B) II. cümlede “ilgisiz, aldırmaz" anlamlarını karşılayan sözcük kullanılmıştır. III. cümlede "önem vermek, dinlemek" anlamında söz öbeği kullanılmıştır. DY IV. cümlede "şikâyet etmek, sızlanarak anlatmak" an- lamlarını karşılayan sözcük vardır. EV. cümlede "her ne durumda olursa olsun bir çözüm yolu bularak anlamına gelen söz öbeği vardır.
B
AYT
12. (1) MS 720-735 yıllarına ait olan Göktürk Yazıtları Türk dili ve tari-
hinin bilinen, edebî özelliği olan ilk belgeleridir. (II) "Ebedi, sonsuz
taş" anlamına gelen "Bengü Taşlar" olarak da adlandırılır. (1) Gök-
türklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalma bu taşlar
Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilmişlerdir. (IV) Anıtların
olduğu yerde sadece dikili taşlar değil, yüzlerce heykel, balbal,
taş yollar, su kanalları, kaplumbağa heykelleri ve sunak taşları da
bulunmuştur. (V) Taşların bir yüzü Cince ve şiir şeklinde yazılmış
olup metinlerin çözülmesinde bu kısımlar etkili olmuştur.
Bu parçada Göktürk Yazıtları ile ilgili yapılan değerlendirme-
lerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Lise Türkçe
İslamiyetin Kabulünden Önce Türk Şiiri
B AYT 12. (1) MS 720-735 yıllarına ait olan Göktürk Yazıtları Türk dili ve tari- hinin bilinen, edebî özelliği olan ilk belgeleridir. (II) "Ebedi, sonsuz taş" anlamına gelen "Bengü Taşlar" olarak da adlandırılır. (1) Gök- türklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalma bu taşlar Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilmişlerdir. (IV) Anıtların olduğu yerde sadece dikili taşlar değil, yüzlerce heykel, balbal, taş yollar, su kanalları, kaplumbağa heykelleri ve sunak taşları da bulunmuştur. (V) Taşların bir yüzü Cince ve şiir şeklinde yazılmış olup metinlerin çözülmesinde bu kısımlar etkili olmuştur. Bu parçada Göktürk Yazıtları ile ilgili yapılan değerlendirme- lerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük
birden fazla yapım eki almıştır?
A) Burada yeni alışveriş merkezleri yapılacağı
biliniyor.
B) Bilgilerimizi tazelememiz için her hafta de-
neme sınavı yapılacak.
C) Yarışmacılardan birçoğu varış noktasına
ulaşamadan yarışmayı terk etti.
DÇiçek demetlerini kokladı, birini beğenip
aldı.
E) Jüri, hile yapmaya çalışan takımı eledi, tur-
nuvada üç takım kaldı.
Lise Türkçe
Kök
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük birden fazla yapım eki almıştır? A) Burada yeni alışveriş merkezleri yapılacağı biliniyor. B) Bilgilerimizi tazelememiz için her hafta de- neme sınavı yapılacak. C) Yarışmacılardan birçoğu varış noktasına ulaşamadan yarışmayı terk etti. DÇiçek demetlerini kokladı, birini beğenip aldı. E) Jüri, hile yapmaya çalışan takımı eledi, tur- nuvada üç takım kaldı.
05
Deneme
13. "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ile-
lebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."
Bu cümle,
I. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.
III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
91
Ⓡ
cümlelerinden hangisi ya da hangileriyle ögeleri ve
ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır?
A) I ve II
B) Yalnız I
D) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve III
Lise Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
05 Deneme 13. "Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ile- lebet, muhafaza ve müdafaa etmektir." Bu cümle, I. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. II. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. III. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 91 Ⓡ cümlelerinden hangisi ya da hangileriyle ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır? A) I ve II B) Yalnız I D) Yalnız III E) II ve III C) I ve III
8.
7.
6.
5.
3.
4.
B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin türünü yazalım.
2.
1.
Bunların bir derdi var.
Onu burada görmek bizi çok mutlu etti.
Onu dolaptan çıkarmanı istiyorum.
Hiçbirinin bana karşı olumsuz bir durumu yok
Bana gelirken ne alacaksın?
Kimse bana sen gibi bakmadı.
Bu duruma kendimiz geldik.
Benim kazağım güzel, seninki nasıl?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Lise Türkçe
Zamir
8. 7. 6. 5. 3. 4. B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin türünü yazalım. 2. 1. Bunların bir derdi var. Onu burada görmek bizi çok mutlu etti. Onu dolaptan çıkarmanı istiyorum. Hiçbirinin bana karşı olumsuz bir durumu yok Bana gelirken ne alacaksın? Kimse bana sen gibi bakmadı. Bu duruma kendimiz geldik. Benim kazağım güzel, seninki nasıl? TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
23. Bu gece yine kar yağmış, ne güzel!
Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar.
Sanki yerlere serilmiş bulutlar,
Bir gecede ihtiyarlamış heykel.
Mbis
Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden
hangisine örnek verilebilir?
A) Epik
id nisy
B) Satirik
D) Didaktik
E) Pastoral
C) Lirik
26. Al kanatlı Azrail benim elim
yiğidin canını onun elinden
bre deli, "Geldim ki senim
benimle cenk eder misin
Deli Dumrul:
"Bre al kanatlı Azrail se
"Evet benim." dedi.
"Bu güzel yiğitlerin ca
"Evet ben alıyorum."
"Bre Azrail, ben sem
elime girdin, değil m
"Ben seni öldüreyi
dedi.
Lise Türkçe
Şiir Türleri
23. Bu gece yine kar yağmış, ne güzel! Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar. Sanki yerlere serilmiş bulutlar, Bir gecede ihtiyarlamış heykel. Mbis Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? A) Epik id nisy B) Satirik D) Didaktik E) Pastoral C) Lirik 26. Al kanatlı Azrail benim elim yiğidin canını onun elinden bre deli, "Geldim ki senim benimle cenk eder misin Deli Dumrul: "Bre al kanatlı Azrail se "Evet benim." dedi. "Bu güzel yiğitlerin ca "Evet ben alıyorum." "Bre Azrail, ben sem elime girdin, değil m "Ben seni öldüreyi dedi.
1
Fels
50
A) Kitabı baştan sona dikkatlice okudu,
B) Bu tarihî şehirde güzel günler yaşadık.
C) Dün konuştuklarımızı hiç kimseye söyleme.
D) Elbiselerini, eteklerini güzelce ütüledi az önce.
(E) Zamanında sulanmayınca bahçenin gülleri soldu.
6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö-
reviyle kullanılmıştır?
A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi.
B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü.
C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi.
D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı.
E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi.
eis Türkçe Soru Bankası
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
1 Fels 50 A) Kitabı baştan sona dikkatlice okudu, B) Bu tarihî şehirde güzel günler yaşadık. C) Dün konuştuklarımızı hiç kimseye söyleme. D) Elbiselerini, eteklerini güzelce ütüledi az önce. (E) Zamanında sulanmayınca bahçenin gülleri soldu. 6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö- reviyle kullanılmıştır? A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi. B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü. C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı. E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi. eis Türkçe Soru Bankası