Soru:

2. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırı- larak koyu renkle gösterilmiştir. IV IN Bu alanların hangilerindeki kar ve buz

2. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırı-
larak koyu renkle gösterilmiştir.
IV
IN
Bu alanların hangilerindeki kar ve buz eri-
meleri akarsuların beslenmesine daha fazla
katkı sağlar?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve V
C) II ve III
E) IV ve v

2. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırı- larak koyu renkle gösterilmiştir. IV IN Bu alanların hangilerindeki kar ve buz eri- meleri akarsuların beslenmesine daha fazla katkı sağlar? A) I ve II B) I ve IV D) III ve V C) II ve III E) IV ve v