Soru:

2. co III Y A R G 1 1 Türkiye'de madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerler düşünüldüğünde harita üzerinde aynı numara üzerinde

2.
co
III
Y
A
R
G
1
1
Türkiye'de madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği
yerler düşünüldüğünde harita üzerinde aynı
numara üzerinde eşleştirilmiş yerlerden hangi-
lerinin doğru olduğu söylenemez?
A
A) I ve III
B) I ve v
D) III ve IV
C) II ve v
E) IV ve V

2. co III Y A R G 1 1 Türkiye'de madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerler düşünüldüğünde harita üzerinde aynı numara üzerinde eşleştirilmiş yerlerden hangi- lerinin doğru olduğu söylenemez? A A) I ve III B) I ve v D) III ve IV C) II ve v E) IV ve V