Soru:

2. Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekono- mik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütü- nünü ifade

2. Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekono-
mik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütü-
nünü ifade eder. Bu tanımdan hareketle değerler, maddi
ve manevi değerler olarak sınıflandırılabilir. Maddi değer-
ler
, bir toplumun kült

2. Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekono- mik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütü- nünü ifade eder. Bu tanımdan hareketle değerler, maddi ve manevi değerler olarak sınıflandırılabilir. Maddi değer- ler , bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içe- rir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları ; duygu, düşünce ve davranışlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşmasında bir etken değildir? A) Aile ortamı B) İnsanın gelecekte yaşayacağı deneyimler insanların doğuştan sahip olduğu özellikler D İçinde yaşadığımız sosyal çevre E) Geçmişte yaşamış toplumlar

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap