%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
B)
E) Teori
z
ip
ir
16. "Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka ver-
mek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım
etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadir
Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her
adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır." (Hadis)
"Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Gü-
zel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağa-
ca benzetti. O ağaç, rabbinin izniyle her zaman mey-
vesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle
misaller getirmektedir." (İbrahim suresi, 24, 25. ayetler.)
Bu hadis ve ayetlerde verilen örnekler İslam dü-
şüncesinde hangi kavramla ifade edilir?
18.
A) Kelam- kibar
C) Mütevatir haber
E) Tasdik-i iman
B) Amel-i salih
D) Fitir sadakasi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din, Kültür ve Medeniyet
B) E) Teori z ip ir 16. "Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka ver- mek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadir Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır." (Hadis) "Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Gü- zel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağa- ca benzetti. O ağaç, rabbinin izniyle her zaman mey- vesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir." (İbrahim suresi, 24, 25. ayetler.) Bu hadis ve ayetlerde verilen örnekler İslam dü- şüncesinde hangi kavramla ifade edilir? 18. A) Kelam- kibar C) Mütevatir haber E) Tasdik-i iman B) Amel-i salih D) Fitir sadakasi
Techîz, sözlükte "hazırlamak, donatmak” anlamlarına gelir.
Dini kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre
defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade
eder. Ölünün yıkanması (.....), kefenlenmesi (...), tabuta
konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da
kabristana taşınması (.......)ve kabre konması (.....)techîz
içinde yer almaktadır.
11. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
A) gasil - tekfin - defin- teşyi B) tekfin - gasil - teşyi - defin
C) teşyi - tekfin - defin-gasil D) defin- tekfin - teşyi - gasil
E) gasil - tekfin - teşyi - defin
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Techîz, sözlükte "hazırlamak, donatmak” anlamlarına gelir. Dini kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade eder. Ölünün yıkanması (.....), kefenlenmesi (...), tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınması (.......)ve kabre konması (.....)techîz içinde yer almaktadır. 11. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir? A) gasil - tekfin - defin- teşyi B) tekfin - gasil - teşyi - defin C) teşyi - tekfin - defin-gasil D) defin- tekfin - teşyi - gasil E) gasil - tekfin - teşyi - defin
ça
ru
13. Teoloji Tanrı'nın varlığını, niteliklerini, evrenle, yara-
tılmış olan varlıklarla ilişkilerini ve dini inançları açık-
lamaya çalışır. Teoloji bu açıklamalarında Tanrı'nın
gönderdiği kutsal kitaplara, peygamberlerin bildirdik-
lerine ve din büyüklerinin yorumlarına dayanır.
Bu parçada teolojinin hangi yönünden söz edil-
miştir?
A) Amacından
B) Yönteminden
Faydalarından
D) Ortaya çıkış sebebinden
E) Kaynağı ve konusundan
52
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
ça ru 13. Teoloji Tanrı'nın varlığını, niteliklerini, evrenle, yara- tılmış olan varlıklarla ilişkilerini ve dini inançları açık- lamaya çalışır. Teoloji bu açıklamalarında Tanrı'nın gönderdiği kutsal kitaplara, peygamberlerin bildirdik- lerine ve din büyüklerinin yorumlarına dayanır. Bu parçada teolojinin hangi yönünden söz edil- miştir? A) Amacından B) Yönteminden Faydalarından D) Ortaya çıkış sebebinden E) Kaynağı ve konusundan 52
16
17. • "Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir ol-
du. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer
dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar
edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır." (Mâi-
de, 5:73)
"Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hak-
kinda ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu İsa Mesih, an-
cak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle
onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öy-
leyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üç-
tür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah
ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır.
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil ola-
rak Allah yeter." (Nisa 4:171)
Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluhiyyet
B) Ubudiyyet
C) Tevekkül
D) Tefekkür
E) Nübüvvet
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
16 17. • "Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir ol- du. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır." (Mâi- de, 5:73) "Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hak- kinda ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu İsa Mesih, an- cak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öy- leyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üç- tür" demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil ola- rak Allah yeter." (Nisa 4:171) Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluhiyyet B) Ubudiyyet C) Tevekkül D) Tefekkür E) Nübüvvet
UIN KULIURU VE AHLAR BILGISI
7. Yüce dinimiz, insanların iyilik yapmasını ve kötülükten uzak durmasını yeterli görmez. Bunun yanı sıra
mümine, iyiliklerin çoğalması için çaba harcamasını, kötülük gördüğünde ise buna engel olmasını emre-
der. Nitekim bir ayette, “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri,
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl suresi, 90. ayet) buy-
rulmaktadır.
Bu parçadan İslam dini ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılır?
A) insanın yaratılış amacının Allah'ı tanımak olduğu bildirilir.
B) İnsanın özündeki iyiliği, güzelliği, merhameti ve sevgiyi ortaya çıkarmasına vesile olur.
C) Ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine cevap verir.
D) İnsana bütün olumsuzluklara karşı dayanma gücü verir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Hz. Muhammed (S.A.V)
UIN KULIURU VE AHLAR BILGISI 7. Yüce dinimiz, insanların iyilik yapmasını ve kötülükten uzak durmasını yeterli görmez. Bunun yanı sıra mümine, iyiliklerin çoğalması için çaba harcamasını, kötülük gördüğünde ise buna engel olmasını emre- der. Nitekim bir ayette, “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl suresi, 90. ayet) buy- rulmaktadır. Bu parçadan İslam dini ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılır? A) insanın yaratılış amacının Allah'ı tanımak olduğu bildirilir. B) İnsanın özündeki iyiliği, güzelliği, merhameti ve sevgiyi ortaya çıkarmasına vesile olur. C) Ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine cevap verir. D) İnsana bütün olumsuzluklara karşı dayanma gücü verir.
UJI SOS
40
38. "Kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde
insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel
oldu: Allah bir insanı mi peygamber olarak gönderdi?
(Ey Muhammet!) onlara (şu sözümüzü) ilet: Eğer
yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o
zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek
indirirdik!" (Kur'an-ı Kerim, İsra, 94-95)
Bu ayetlere göre, peygamberlerin insanlar arasından
seçilmesinin akli temeli nedir?
A) Vahyin evrenselliğini sağlama
B) Vahyin melekleri de kapsaması
C) Vahyin rehberlik niteliği
D) Vahyin Dünya koşullarını gözetmesi
E) Vahyin insanüstü bir olgu olması
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
UJI SOS 40 38. "Kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel oldu: Allah bir insanı mi peygamber olarak gönderdi? (Ey Muhammet!) onlara (şu sözümüzü) ilet: Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik!" (Kur'an-ı Kerim, İsra, 94-95) Bu ayetlere göre, peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli nedir? A) Vahyin evrenselliğini sağlama B) Vahyin melekleri de kapsaması C) Vahyin rehberlik niteliği D) Vahyin Dünya koşullarını gözetmesi E) Vahyin insanüstü bir olgu olması
4. Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir?
A) Beytü'l-Hikme - Abbasiler B) Nizamiye Medresesi - Emeviler C) Karatay Medresesi --Selçuklular
D) Sahn-Seman Medresesi - Osmanlılar E) Süleymaniye Medreseleri -- Osmanlılar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kuran ve Yorumu
4. Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir? A) Beytü'l-Hikme - Abbasiler B) Nizamiye Medresesi - Emeviler C) Karatay Medresesi --Selçuklular D) Sahn-Seman Medresesi - Osmanlılar E) Süleymaniye Medreseleri -- Osmanlılar
Cenaze nama
doğrudur?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
5. “Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölüm sonrası için en
güzel şekilde hazırlananlar Müminlerin en akıllı
olanlarıdır.”Hadis
Aşağıdaki davranışlardan hangisi hadisi şerif ile
çelişir?
A) Hasta ziyaretinde bulunmak
B) Yemekleri israf etmemek
C) Doplumsal sorunlara hoş görülü bakmak
D) Darda kalan komşumuza destek olmak
E) Faydasız olan bilgiden uzak durmak
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İbadet
Cenaze nama doğrudur? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 5. “Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölüm sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar Müminlerin en akıllı olanlarıdır.”Hadis Aşağıdaki davranışlardan hangisi hadisi şerif ile çelişir? A) Hasta ziyaretinde bulunmak B) Yemekleri israf etmemek C) Doplumsal sorunlara hoş görülü bakmak D) Darda kalan komşumuza destek olmak E) Faydasız olan bilgiden uzak durmak
B) Kadirilik
A) Rifailik
D) Eşarilik
C) Mevlevilik
E) Nakşibendilik
2
İslam düşüncesine göre; İslam'ın kişiye sağladığı konum,
onun imanına göre belirlenir. Bu yüzden kişinin iman
edip etmediğini bilmek son derece önemlidir. Zira kişinin
iman edip etmemesine göre cenaze namazının kılınması,
mirastan alacağı pay, devlete vereceği vergi gibi konular
belirlenir.
Bu parçada iman ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi
vurgulanmıştır?
AJIkrar
ByTasdik
C) Bilgi
D) Tahkik
E) Amel
Diğer sayfaya geçiniz.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
B) Kadirilik A) Rifailik D) Eşarilik C) Mevlevilik E) Nakşibendilik 2 İslam düşüncesine göre; İslam'ın kişiye sağladığı konum, onun imanına göre belirlenir. Bu yüzden kişinin iman edip etmediğini bilmek son derece önemlidir. Zira kişinin iman edip etmemesine göre cenaze namazının kılınması, mirastan alacağı pay, devlete vereceği vergi gibi konular belirlenir. Bu parçada iman ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi vurgulanmıştır? AJIkrar ByTasdik C) Bilgi D) Tahkik E) Amel Diğer sayfaya geçiniz.
18. Salgın hastalığa yakalanan bir kişinin tedavi olma sorum-
luluğu vardır. Bu hastalığa yakalandığını öncelikle yetkili-
lere bildirmelidir. Bildirmediği, tedavi olmaktan kaçındığı
ve başkalarına bulaştırdığı takdirde dini açıdan iki günahı
vardır. Birincisi hastalığını saklamak ve başkalarını kan-
dırmak, diğeri ise hastalığın yayılmasına sebep olarak
başkalarına zarar vermektir.
Bu parçada sözü edilen hatalı davranışlar sırasıyla
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Gıybet - Yalan
B) Suizan - Kul hakkı
fl Kibir - Yalan
D) Yalan-Kul hakkı
E) Tecessüs - iftira
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
18. Salgın hastalığa yakalanan bir kişinin tedavi olma sorum- luluğu vardır. Bu hastalığa yakalandığını öncelikle yetkili- lere bildirmelidir. Bildirmediği, tedavi olmaktan kaçındığı ve başkalarına bulaştırdığı takdirde dini açıdan iki günahı vardır. Birincisi hastalığını saklamak ve başkalarını kan- dırmak, diğeri ise hastalığın yayılmasına sebep olarak başkalarına zarar vermektir. Bu parçada sözü edilen hatalı davranışlar sırasıyla aşağıdakilerin hangisidir? A) Gıybet - Yalan B) Suizan - Kul hakkı fl Kibir - Yalan D) Yalan-Kul hakkı E) Tecessüs - iftira
16. İslam inancında bilgiye önem verilmiş, insanı bilgiye
ulaştıran yollar da titizlikle vurgulanmıştır. Sağlam bir
kaynaktan edinilmeyen bilgiler kişiyi yanıltabilir. Bu
nedenle bir Müslümana düşen en önemli sorumluluk dini
konularda elde ettiği bilginin kaynağını iyi belirlemesidir. Bu
kaynaklardan ilki ve en önemlisi şüphesiz vahiydir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Selim akıl
B) Salim duyular
C) Rüya
D) Sadık haber
sem
E) İlham ve keşif
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
16. İslam inancında bilgiye önem verilmiş, insanı bilgiye ulaştıran yollar da titizlikle vurgulanmıştır. Sağlam bir kaynaktan edinilmeyen bilgiler kişiyi yanıltabilir. Bu nedenle bir Müslümana düşen en önemli sorumluluk dini konularda elde ettiği bilginin kaynağını iyi belirlemesidir. Bu kaynaklardan ilki ve en önemlisi şüphesiz vahiydir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Selim akıl B) Salim duyular C) Rüya D) Sadık haber sem E) İlham ve keşif
18. "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme çün-
kü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumlu-
dur.” (İsra suresi, 36. ayet)
Bu ayette özellikle üzerinde durulan ve kaçınılması
gereken davranışı karşılayan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Kibir
B) Faydasız ilim
C) Çekememezlik
Dy Cehalet
Oce
E) Taassup
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ahlak ve Değerler
18. "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme çün- kü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumlu- dur.” (İsra suresi, 36. ayet) Bu ayette özellikle üzerinde durulan ve kaçınılması gereken davranışı karşılayan kavram aşağıdakiler- den hangisidir? A) Kibir B) Faydasız ilim C) Çekememezlik Dy Cehalet Oce E) Taassup
8.
İnsan ömrü çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık ve
düşkünlük olmak üzere beş safhaya ayrılmıştır. Bu
safhaların her birinde ayrı görev ve sorumluluklar ol-
duğu şu hadiste açıklanmıştır. "Kişi kıyamet günün-
de şu hususlardan sorulacaktır. Bunların cevabını
vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Ömrünü
nerde tükettiğinden, gençliğini ne işte harcadığından,
malını nereden kazanıp nerelere harcadığından, öğ-
rendiği ile ne derece amel ettiğinden." (Hadis-i Şerif)
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İnsan ömrünü ve zamanını israf etmemek.
men.
B) İnsan gençliğini boş şeylerle geçirmemeli.
c) insan kazandığı malı helal yollarla kazanıp helal
yerlerde harcamalı.
D) İnsan öğrendiği ilimlerle hayatına yön vermeli.
E) İnsan nerden geldiğini ve nereye döneceğini bil-
meli.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kuran ve Yorumu
8. İnsan ömrü çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık ve düşkünlük olmak üzere beş safhaya ayrılmıştır. Bu safhaların her birinde ayrı görev ve sorumluluklar ol- duğu şu hadiste açıklanmıştır. "Kişi kıyamet günün- de şu hususlardan sorulacaktır. Bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Ömrünü nerde tükettiğinden, gençliğini ne işte harcadığından, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından, öğ- rendiği ile ne derece amel ettiğinden." (Hadis-i Şerif) Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsan ömrünü ve zamanını israf etmemek. men. B) İnsan gençliğini boş şeylerle geçirmemeli. c) insan kazandığı malı helal yollarla kazanıp helal yerlerde harcamalı. D) İnsan öğrendiği ilimlerle hayatına yön vermeli. E) İnsan nerden geldiğini ve nereye döneceğini bil- meli. 7 Diğer sayfaya geçiniz.
DENEME - 23
20 “Rahman'ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler
ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incit-
meksizin) 'Selam!' derler (geçerler)." (Furkan, 63)
Bu ayette Müslümanların hangi özelliğine vurgu ya-
pulmaktad?
A) Yardımsever olma
B) Merhametli olma
e kolaylaştıryer
olma
D) Dürüst olma
E) Sabırlı olma
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
DENEME - 23 20 “Rahman'ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incit- meksizin) 'Selam!' derler (geçerler)." (Furkan, 63) Bu ayette Müslümanların hangi özelliğine vurgu ya- pulmaktad? A) Yardımsever olma B) Merhametli olma e kolaylaştıryer olma D) Dürüst olma E) Sabırlı olma
33. "Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o
sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru
yol budur” dememiş miydim?" (Yasin suresi 60 ve 61.
ayetler)
"Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun;
(başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah'ın
yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah
bunları size emretti." (En'âm suresi, 153. ayet)
• "Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana
indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü,
her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini
çok iyi bilirler.” (Sebe' suresi, 6. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?
A) Insan kendi yolunu kendisi seçmektedir.
B) Şeytan insanı eğri yollara yöneltmektedir.
C) Kur'an insanlara doğru yolu göstermektedir
D) Bilgili kişiler Allah'ın yolunu kolayca bulmaktadır.
E) Doğru yolu seçen yanlış yapmaktan korunmaktadır
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kuran ve Yorumu
33. "Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim?" (Yasin suresi 60 ve 61. ayetler) "Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti." (En'âm suresi, 153. ayet) • "Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler.” (Sebe' suresi, 6. ayet) Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A) Insan kendi yolunu kendisi seçmektedir. B) Şeytan insanı eğri yollara yöneltmektedir. C) Kur'an insanlara doğru yolu göstermektedir D) Bilgili kişiler Allah'ın yolunu kolayca bulmaktadır. E) Doğru yolu seçen yanlış yapmaktan korunmaktadır
16.
Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Allah (cc.) diridir. Tüm
varlıkların hayat kaynağı O'dur.
Tekvin: Allah'ın (cc.) dilemesidir. Bir şeyin var ol-
masını dilerse var eder.
Kelam: Allah'ın (cc.) konuşmasıdır.
İrade: Yaratmak anlamına gelir.
Allah'ın subuti sifatlarından 4 tanesi açıklaması ile birlikte
verilmiştir. Yalnız iki sıfatın açıklamaları yer değiştirmiştir.
Buna göre, hangi sıfatların açıklamaları yer değişti-
rirse tamamı doğru olur?
A) Hayat ve Tekvin
B) Tekvin ve Kelam
C) Tekvin ve İrade
DÍrade ve Kelam
E) Hayat ve Kelam
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ahlak ve Değerler
16. Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Allah (cc.) diridir. Tüm varlıkların hayat kaynağı O'dur. Tekvin: Allah'ın (cc.) dilemesidir. Bir şeyin var ol- masını dilerse var eder. Kelam: Allah'ın (cc.) konuşmasıdır. İrade: Yaratmak anlamına gelir. Allah'ın subuti sifatlarından 4 tanesi açıklaması ile birlikte verilmiştir. Yalnız iki sıfatın açıklamaları yer değiştirmiştir. Buna göre, hangi sıfatların açıklamaları yer değişti- rirse tamamı doğru olur? A) Hayat ve Tekvin B) Tekvin ve Kelam C) Tekvin ve İrade DÍrade ve Kelam E) Hayat ve Kelam