Soru:

2. Milli Mücadele Dönemi sırasında Mustafa Kemal'in "Oh ne âlâ, savaş yerine mandayı kabul edeceğiz ve ráhata kavuşacağız! Bu ne

2.
Milli Mücadele Dönemi sırasında Mustafa Kemal'in
"Oh ne âlâ, savaş yerine mandayı kabul edeceğiz ve
ráhata kavuşacağız! Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta
ne budalalik. İstanbul'un önde gelen adamları da bu
düşüncede. İçlerinden biri çıkıp da 'Ya bağımsızlık ya
ölüm!' diyemiyor." sözüne bakılarak;
emperyalist devletlerin Anadolu'daki işgalleri,
II. İstanbul Hükûmeti'nin teslimiyetçi politikaları,
III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri
durumlarından hangilerine karşı çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) ve II C) I ve III
De IT E) II ve III
T/ GNL-3 (A SERİSİ)

2. Milli Mücadele Dönemi sırasında Mustafa Kemal'in "Oh ne âlâ, savaş yerine mandayı kabul edeceğiz ve ráhata kavuşacağız! Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalik. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede. İçlerinden biri çıkıp da 'Ya bağımsızlık ya ölüm!' diyemiyor." sözüne bakılarak; emperyalist devletlerin Anadolu'daki işgalleri, II. İstanbul Hükûmeti'nin teslimiyetçi politikaları, III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri durumlarından hangilerine karşı çıktığı söylenebilir? A) Yalnız! B) ve II C) I ve III De IT E) II ve III T/ GNL-3 (A SERİSİ)