Soru:

2. ſhenimhocam Türkiye'de yer alan aşağıdaki elektrik üretim tesislerinden hangisinden salinan sera gazlarının oranı ve atmosfer

2.
ſhenimhocam
Türkiye'de yer alan aşağıdaki elektrik üretim tesislerinden
hangisinden salinan sera gazlarının oranı ve atmosferdeki
kirletici etkisi en yüksektir?
A) Çatalağzı Termik Santrali (Zasal azd) GATES
B) Alaçatı Santrali
elektrik
C) Ovaakça Termik Santrali
D) Germencik Santrali
E) Ambarlı Termik Santrali

2. ſhenimhocam Türkiye'de yer alan aşağıdaki elektrik üretim tesislerinden hangisinden salinan sera gazlarının oranı ve atmosferdeki kirletici etkisi en yüksektir? A) Çatalağzı Termik Santrali (Zasal azd) GATES B) Alaçatı Santrali elektrik C) Ovaakça Termik Santrali D) Germencik Santrali E) Ambarlı Termik Santrali