Soru:

2. SINIF DENEME SINAVI 1 16 14. Mehmet dogal bir indikator hazırlamak için bir süre yapragini indikatör olarak kullanmak ister.

2. SINIF DENEME SINAVI 1
16
14. Mehmet dogal bir indikator hazırlamak için bir süre
yapragini indikatör olarak kullanmak ister. Gül yapragi
araştırma yaptiktan sonra kolay ulaşabilecegi 1
çözünmesini sağlar. Bu karışımı süzerek açık kahve
toplar, havanda dövdükten sonra, etil alkol ekleyerek
kap
tonlarında bir çözelti elde eder.
5h
Mehmet eşit hacimde luz ruhu ve amonyağı ayrı ayri
deney tüplerine koyar ve üstlerine hazırladığı çözelti-
den eşit miktarda ekler.
C
h
B ve C nokta-
üklükte delikler
eldeki gibi kap-
erine aşağıdaki
bağlı olduğunu
pa çıkarılmall-
Amonyak
Tuz ruhu
Görselde
çubuğu
B, C ve
leceği k
dağda
Murat
kg. 80
rak kis
meleri
ağlı olduğunu
apa çekilmeli-
Karışım
Tuz ruhu + Gül yaprağı çözeltisi
Amonyak + Gül yaprağı çözeltisi
Oluşan Renk
Pembe
Sari
bidir.
Buna
sa çu
Emin
A ve B
A ve C
Yapılan deneyle ilgili;
1. Gül yaprağı çözeltisi sayesinde asit ve bazları bir-
birinden ayırt edebiliriz.
II. Gül yaprağı çözeltisi asitlerde sari, bazlarda ise
pembe renk almaktadır.
(çubu
uğuna göre
A)
GoE
B)
III. Gül yaprağı çözeltisi zaç yağına eklenirse sarı,
sönmüş kireç suyuna eklenirse pembe renk olu-
şur.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) I ve II
C) II ve III
D)
D) I, II ve III
18.

2. SINIF DENEME SINAVI 1 16 14. Mehmet dogal bir indikator hazırlamak için bir süre yapragini indikatör olarak kullanmak ister. Gül yapragi araştırma yaptiktan sonra kolay ulaşabilecegi 1 çözünmesini sağlar. Bu karışımı süzerek açık kahve toplar, havanda dövdükten sonra, etil alkol ekleyerek kap tonlarında bir çözelti elde eder. 5h Mehmet eşit hacimde luz ruhu ve amonyağı ayrı ayri deney tüplerine koyar ve üstlerine hazırladığı çözelti- den eşit miktarda ekler. C h B ve C nokta- üklükte delikler eldeki gibi kap- erine aşağıdaki bağlı olduğunu pa çıkarılmall- Amonyak Tuz ruhu Görselde çubuğu B, C ve leceği k dağda Murat kg. 80 rak kis meleri ağlı olduğunu apa çekilmeli- Karışım Tuz ruhu + Gül yaprağı çözeltisi Amonyak + Gül yaprağı çözeltisi Oluşan Renk Pembe Sari bidir. Buna sa çu Emin A ve B A ve C Yapılan deneyle ilgili; 1. Gül yaprağı çözeltisi sayesinde asit ve bazları bir- birinden ayırt edebiliriz. II. Gül yaprağı çözeltisi asitlerde sari, bazlarda ise pembe renk almaktadır. (çubu uğuna göre A) GoE B) III. Gül yaprağı çözeltisi zaç yağına eklenirse sarı, sönmüş kireç suyuna eklenirse pembe renk olu- şur. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) II ve III D) D) I, II ve III 18.