Soru:

20.= .IV A K A D Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak veri- len yerlerin hangisinde toprak oluşumu daha hızlı E olur ve

20.=
.IV
A
K
A
D
Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak veri-
len yerlerin hangisinde toprak oluşumu daha hızlı E
olur ve toprak kendini daha çabuk yeniler?
EV
D) IV
A) 1
B) II
CHINI
3.
IV
Toprağın rengini koyulaştıran ve verimini artıran orga-
nik maddelere humus denir. Yağışın azlığı veya çoklu-
ğu topraktaki humus oranını azaltır.
Buna göre Türkiye haritası üzerinde numaralandı-
rilarak verilen yerlerin hangilerinde toprak humus
yönünden fakirdir?
A) I ve II
BXI ve III
D) I ve IV
C) II ve III
E) II ve IV
10

20.= .IV A K A D Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak veri- len yerlerin hangisinde toprak oluşumu daha hızlı E olur ve toprak kendini daha çabuk yeniler? EV D) IV A) 1 B) II CHINI 3. IV Toprağın rengini koyulaştıran ve verimini artıran orga- nik maddelere humus denir. Yağışın azlığı veya çoklu- ğu topraktaki humus oranını azaltır. Buna göre Türkiye haritası üzerinde numaralandı- rilarak verilen yerlerin hangilerinde toprak humus yönünden fakirdir? A) I ve II BXI ve III D) I ve IV C) II ve III E) II ve IV 10