Soru:

20 TYT ZDEBIR AYIN AB 39. I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok

20 TYT
ZDEBIR
AYIN
AB
39.
I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile
siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok sorunun tekrar
yaşanmaması için başta BM olmak üzere bölgesel ve ka
resel çapta çeşitli örgütler kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki örgütlerden hangisinin başlıca ku-
ruluş amacı yanlış verilmiştir?
Örgüt
A) Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü(OECD)
B) Petrol ihraç Eden
Ülkeler Örgütü (OPEC)
C) Kuzey Atlantik Antlaş-
ması örgütü (NATO)
Kuruluş amacı
Üye ülkelere kendi kendine
yetecek ekonomik gelişme
ve istihdamı sağlamak
Petrol fiyatlarını ve politi-
kalarini koordine etmek
ABD'nin öncülüğünde Sov-
yetler Birliği'ne karşı Avru-
pa'nın güvenliğini sağlamak
Karadeniz Havzası'nda barış
ve ticaretin geliştirilmesi
Kömür ve çelik üretimi ile
ticaretinin geliştirilmesi
D) Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT)
E) Avrupa Birliği (AB)

20 TYT ZDEBIR AYIN AB 39. I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok sorunun tekrar yaşanmaması için başta BM olmak üzere bölgesel ve ka resel çapta çeşitli örgütler kurulmuştur. Buna göre, aşağıdaki örgütlerden hangisinin başlıca ku- ruluş amacı yanlış verilmiştir? Örgüt A) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) B) Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) C) Kuzey Atlantik Antlaş- ması örgütü (NATO) Kuruluş amacı Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak Petrol fiyatlarını ve politi- kalarini koordine etmek ABD'nin öncülüğünde Sov- yetler Birliği'ne karşı Avru- pa'nın güvenliğini sağlamak Karadeniz Havzası'nda barış ve ticaretin geliştirilmesi Kömür ve çelik üretimi ile ticaretinin geliştirilmesi D) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) E) Avrupa Birliği (AB)