Soru:

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Yansız olmayan ve kişiyi belli cevaplara yönlendiren sorul

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmıştır?
A) Yansız olmayan ve kişiyi belli cevaplara yönlendiren
sorular, mülakat tekniğine aykırı kabul edilir.
B) Uzmanlar, sıcaklarda bolca su tüketilmesine bağlı ola-
rak vücuttaki tuz miktarını

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Yansız olmayan ve kişiyi belli cevaplara yönlendiren sorular, mülakat tekniğine aykırı kabul edilir. B) Uzmanlar, sıcaklarda bolca su tüketilmesine bağlı ola- rak vücuttaki tuz miktarının azaldığını söylüyor. C) Okumayı güçleştiren, okuru boğulma tehlikesiyle yüz yüze bırakan sözcükler, öykünün dışında tutulmalı. D) Güzel sanatların ana kollarından biri olan edebiyatın tek ifade vasıtası yani malzemesi dildir. E) Akdeniz bölgesindeki yoğun yağış nedeniyle seraların zarar görmesi, domates fiyatlarının artmasını sağladı.

Soru Çözümünü Göster